Ekologia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nowy program opieki nad zwierzętami i pomniki przyrody

Radni uchwalili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020, a także ustanowili nowe pomniki przyrody na terenie Krakowa.

Fot. telewizja.krakow.pl

20 drzew – głównie wiązów i dębów szypułkowych oraz jesionów wyniosłych – zostało ustanowionych pomnikami przyrody. To drzewa zasługujące na ochronę ze względu na walory przyrodnicze: wiek, wielkość oraz pokrój, a także kulturowe. Radni podjęli też decyzję o zniesienie statusu pomników przyrody z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych dla trzech drzew. W Krakowie obecnie znajduje się ponad 300 pomników przyrody.

Radni przegłosowali też program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jego celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami, które nie mają właścicieli.

W ramach przewidzianych działań znajdują się m.in. zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku; odławianie zwierząt bezdomnych, obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku, a także zapewnienie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, odrobaczanie, sterylizacja lub kastracja, znakowanie oraz szczepienie. Ponieważ przeprowadzane dotychczas akcje sterylizacji i kastracji u kotów wolno żyjących nie spowodowały obniżenia populacji kotów trafiających do schroniska, zaproponowano, aby zabiegi sterylizacji i kastracji dotyczyły całej populacji kotów w Gminie Miejskiej Kraków. Środki finansowe na wykonanie wszystkich zadań realizowanych w ramach programu zamykają się kwotą 3 128 000 zł.

Podczas ostatniej sesji odbyło się też pierwsze czytanie i dyskusja nad uchwalą dotyczącą zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych. Kraków jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które od 2014 roku udziela dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”. Ponieważ zainteresowanie nim jest duże, zaproponowano zmiany w obowiązującej uchwale, polegające m.in. na zwiększeniu kwoty dofinansowania i uzależnienie jej od pojemności zamontowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych, a także zmianie zakresu zadań podlegających dofinansowaniu.

Coraz więcej krakowian chce gospodarczo wykorzystywać wodę pochodzącą z dachów oraz powierzchni utwardzonych m.in. do podlewania trawnika, w ogrodzie, spłukiwania WC, prania, mycia i czyszczenia. Takie podejście sprawia, że spada zużycie wody pitnej, mniej jej trafia do kanalizacji, a to przekłada się na oszczędności i ochronę zasobów. W projekcie uchwały znalazły się zapisy kto o dotację może wystąpić (podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi), a także sprecyzowany zamknięty katalog zadań objętych dofinansowaniem wraz ze wskazaniem maksymalnej kwoty dotacji.

pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-02-27
Data aktualizacji: 2020-02-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź