Komunikat archiwalny

Kraków przygotowuje się na zmiany klimatu

Radni przyjęli „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”. W dokumencie wymienione zostały główne zagrożenia – zjawiska pogodowe oraz ich pochodne: zjawiska termiczne, opady, zanieczyszczenie powietrza, ale też i działania adaptacyjne: więcej zieleni, wody, zrównoważony transport, udogodnienia dla mieszkańców.

Kraków przygotowuje się na zmiany klimatu
Fot. Tom Rollauer Fotografie

– Przyjęcie dokumentu będzie formalnym otwarciem procesu, który już w Krakowie postępuje. Dokument będzie warunkiem pozyskania środków europejskich w nowej perspektywie unijnej – mówił przed głosowaniem Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK.

„Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” powstał w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzebę adaptacji do skutków tych zmian. Plan składa się z części diagnostycznej i programowej. Pierwsza obejmuje m.in. analizę danych historycznych oraz scenariuszy klimatycznych, prowadzącą do oceny podatności miasta na zmiany klimatu. W części programowej zawarto cel nadrzędny, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne, których realizacja przyczyni się do zwiększenia odporności miasta na skutki zjawisk meteorologicznych i ich pochodnych.

Główne zagrożenia – zjawiska pogodowe i ich pochodne, zdiagnozowane w planie:

  • zjawiska termiczne: wzrastająca temperatura maksymalna i fale upałów, potęgowane przez zjawisko miejskiej wyspy ciepła;
  • opady: powodzie od strony rzek, powodzie nagle/miejskie, okresy bezopadowe z suszą;
  • zanieczyszczenie powietrza pyłowe w okresie zimowym i ozonem w okresie letnim.

Działania adaptacyjne opisane w dokumencie:

  • więcej zieleni: lasy, parki duże, parki rzeczne, parki linearne i kieszonkowe, zieleń przydrożna, zielone dachy i ściany;
  • więcej wody: pitniki, deszczownie, fontanny, stawy, zbiorniki retencyjne, kąpieliska otwarte, baseny, najlepiej infrastruktura błękitno-zielona wzorowana na naturze;
  • zrównoważony transport – możliwość wyboru środka transportu i równe szanse dla wszystkich uczestników ruchu;
  • udogodnienia dla mieszkańców, w szczególności z grup wrażliwych (dzieci, osoby starsze, obarczone chorobą lub niepełnosprawnością, bezdomni): place zabaw, ławki, wygodne i bezpieczne chodniki i przejścia przez jezdnię, miejsca zacienione, miejsca rekreacyjne.

Miejski plan adaptacji opracowany został w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Kraków przystąpił do projektu na mocy porozumienia zawartego 1 lipca 2015 r.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także