Ważne działania adaptacyjne

- Klimat wytrącony jest z równowagi, przekraczane są punkty krytyczne i uruchamiane negatywne sprzężenia zwrotne – mówił do radnych podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Andrzej Łazęcki, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Ważne działania adaptacyjne
Fot. Jan Graczyński

Powodem dyskusji o klimacie był projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030". Plan adaptacji do zmian klimatu to program rządowy, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska dla 44 miast Polski. 1 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał w tej sprawie porozumienie z Ministrem Środowiska. W Krakowie powstał plan, który wskazuje główne zagrożenia związane ze zmieniającym się klimatem. Są to: wzrastająca temperatura, która prowadzi do fali upałów; powodzie od strony rzek oraz powodzie nagłe; zanieczyszczenie powietrza (pył w okresie zimowym i ozon w okresie letnim). Zapisane w dokumencie działania adaptacyjne polegają na: zwiększeniu ilości zieleni w mieście, zwiększeniu ilości wody pitnej w upały (m.in. pitniki), obniżenie temperatury poprzez fontanny czy deszczownice, zrównoważony transport. – Adaptacja do zmian klimatu to długotrwały proces – mówił Andrzej Łazęcki. Jak podkreślał dyrektor, przyjęcie takiego planu to także szansa na stworzenie lepszego i jeszcze bardziej przyjaznego miasta.

Radni pytali, czy w planie będzie można wprowadzać zmiany. Dyrektor Łazęcki zacytował odpowiedź z pisma otrzymanego z Ministerstwa Środowiska, z której wynika, że po przyjęciu planu przez Radę Miasta będzie możliwe wprowadzanie do niego poprawek. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie, jego pierwsze czytanie odbyło się na sesji 12 lutego.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAGDALENA BARTLEWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także