To był zielony rok dla Krakowa

O najważniejszych uchwałach w 2019 r., obecnie procedowanej uchwale krajobrazowej, jubileuszu 30-lecia odnowionego samorządu oraz honorowym obywatelstwie dla noblistki Olgi Tokarczuk z Dominikiem Jaśkowcem, Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, rozmawia Małgorzata Kubowicz.

To był zielony rok dla Krakowa
Fot. Archiwum prywatne

Minął pierwszy miesiąc 2020 r. Zróbmy małe podsumowanie roku 2019 w Radzie Miasta. Jak Pan ocenia pierwszy rok VIII kadencji?

Dominik Jaśkowiec: To był rok wytężonej pracy. Rada Miasta Krakowa przyjęła najwięcej uchwał ze wszystkich rad dużych polskich miast. Uchwaliliśmy rekordową liczbę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, blisko 2/3 powierzchni Krakowa zostało objęte ochroną planistyczną.  Przyjęliśmy dobry budżet, który zapewnia stabilne działanie miasta w roku bieżącym. Pojawiły się także problemy. Największym z nich jest działalność wojewody, który z przyczyn politycznych unieważnił kilkadziesiąt uchwał Rady Miasta Krakowa. . Za sprawą decyzji wojewody do kosza trafiły m.in. programy: refundacji in-vitro, edukacji seksualnej, asystenta osób niepełnosprawnych, czy nocnego burmistrza. Pomimo wetowania przez organ rządowy działań krakowskiego samorządu będziemy konsekwentnie dążyć do tego, żeby Kraków był otwartym, tolerancyjnym i nowoczesnym miastem, które szanuje wszystkich mieszkańców i jest  otwarte na ich potrzeby.

Proszę wymienić najważniejsze według Pana uchwały podjęte w 2019 r.

DJ: Sporo było uchwał i działań związanych z ochroną zieleni w mieście: Powiatowy program zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018–2040, uchwała w sprawie opracowania programu rozwoju na terenie Miasta Krakowa ogrodów społecznych, zakup Lasu Borkowskiego czy też wykup działek i budynków szpitalnych w rejonie dawnej dzielnicy Wesoła. Działania te tworzą zupełnie nowy standard. Kraków jest za to bardzo ceniony i chwalony w całej Polsce, Europie, a nawet w świecie, może o tym świadczyć chociażby prestiżowa nagroda jaką nasze miasto otrzymało za urządzenie parku Reduta, czy też nagrody które otrzymały krakowskie parki kieszonkowe na konkursach w Wielkiej Brytanii i Chinach. Można powiedzieć, że rok 2019 był zielonym rokiem dla Krakowa.

Co będzie się działo w Radzie Miasta Krakowa w roku 2020?

DJ: Obecnie procedujemy uchwałę krajobrazową, która dwa lata po wejściu w życie zmieni oblicze Krakowa. Uporządkowane zostaną reklamy, uregulowane kwestie wizerunkowe i zasady użytkowania przestrzeni publicznej. Miasto, w którym żyjemy będzie bardziej przyjazne. Można powiedzieć, że Kraków będzie po prostu ładniejszy, a przy tym zostanie uporządkowany, zniknie chaos informacyjny i reklamowy.

Trwa dyskusja pomiędzy radnymi na temat tej uchwały. Czy będzie Pan składał do niej jakieś poprawki?

DJ: Uważam, że projekt przedstawiony przez Prezydenta jest dobry. Trzeba oczywiście rozmawiać o problemach, które zgłaszają do nas  przedsiębiorcy, w tej sprawie radni złożyli już stosowne poprawki. Teraz trzeba się zastanowić nad tym, które z nich przyjąć. projekt proszę jednak pamiętać, że projekt uchwały kierunkowej był bardzo długo opracowywany, poddawany licznym konsultacjom społecznym i długo procedowany, więc najwyższy czas go uchwalić. W trakcie dwóch lat, które dzielić będą moment uchwalenia od wejścia w życie tej uchwały, można a nawet trzeba rozmawiać o ewentualnych jego korektach. Mamy dodatkowe dwa lata, aby przyjrzeć się uchwale, i potencjalnym skutkom, jakie wywoła.

Rok 2020 to 30-lecie odrodzonego samorządu w Polsce. Jak Rada Miasta Krakowa będzie obchodzić ten jubileusz?

DJ: Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Zorganizuje je Miasto Stołeczne Warszawa, jako samorząd stolicy Polski, i to będą uroczystości ogólnopolskie. Tak zadecydował Związek Miast Polskich. W tej sprawie jestem w stałym kontakcie z Przewodniczącą Rady Warszawy. Natomiast my będziemy chcieli upamiętnić ten jubileusz w ramach Dnia Otwartego Magistratu oraz uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa z okazji święta miasta.. 30-lecie odrodzenia samorządu to bardzo ważna rocznica - rocznica odzyskania przez Polaków wpływu na losy ich małych ojczyzn. Patrząc przez pryzmat historii naszego miasta, można powiedzieć, że krakowianie odzyskali Kraków. Prezydent Jacek Majchrowski zawsze podkreśla, że lata w historii Krakowa, w których działał niezależny, wolny samorząd, były zawsze czasem dobrobytu dla jego mieszkańców. Kiedy wolnego samorządu nie było, następował czas spowolnienia i stagnacji. Z tego właśnie powodu powinniśmy uczcić 30-lecie samorządu. Stąd moja inicjatywa ustanowienia medalu 30-lecia (uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji 22 stycznia), planujemy też wystawę poświęconą działaniu samorządu. Trzeba pamiętać, że odbudowa jego struktur zaczęła się od wolnych wyborów do Rady Miasta Krakowa, więc tę sprawę też będziemy chcieli podkreślić i pokazać jej 30-letni dorobek.

Do 31 marca można zgłaszać wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa.

DJ: Zgłosiłem kandydaturę Olgi Tokarczuk, polskiej noblistki, osoby może w sposób nieoczywisty związanej z Krakowem, ale bezapelacyjnie - jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Kraków jest stolicą polskiej kultury - z wielkimi zasługami dla polskiej kultury i literatury. Należy też pamiętać, że nasze krakowskie Wydawnictwo Literackie wydaje książki noblistki, więc uważam, że w tym roku powinniśmy, jako miasto, nadać Oldze Tokarczuk tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Krakowa. Właśnie z uwagi na jej zasługi na polu polskiej kultury i promocji Polski w świecie i w Europie.


dwutygodnik

 

 

 

 

 

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także