Komunikat archiwalny

Kary za niezarejestrowanie pojazdu. Kogo dotyczą nowe przepisy?

Od 1 stycznia obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące rejestrowania pojazdów. Przewidują one kary finansowe dla właścicieli pojazdów, którzy w wymaganym terminie 30 dni nie zgłoszą w Urzędzie Miasta Krakowa sprzedaży lub zakupu pojazdu oraz nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Kary za niezarejestrowanie pojazdu. Kogo dotyczą nowe przepisy?
Fot. pixaby.pl

Przepisy dotyczą tylko osób lub firm, które kupiły pojazd po 31 grudnia 2019 roku. Transakcje dokonane wcześniej niż 30 dni przed datą wejścia w życie przepisów o karaniu nie są sprawdzane.

Co podlega karze:

  1. Niezgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 od daty sprzedaży. Każdy, kto sprzeda lub kupi pojazd zarejestrowany w kraju ma obowiązek przyjść do swojego wydziału komunikacji i tam zgłosić sprzedaż lub zakup. Właściciel pojazdu składa zawiadomienie zarówno o sprzedaży jak i o zakupie w starostwie na terenie którego mieszka, a nie w starostwie, w którym pojazd jest zarejestrowany. Zgłoszenie nabycia powinno się wiązać z rejestracją pojazdu na nowego właściciela, ale w sytuacji kiedy z różnych powodów nie można w ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestrować pojazdu na siebie (np. zakupiony pojazd jest uszkodzony i nie ma ważnych badań technicznych), żeby uniknąć kary wystarczy tylko zgłosić zakup pojazdu.
  2. Niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju.

Aby właściciel nie zapłacił kary, musi zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju. Termin ten jest liczony łącznie i dotyczy wszystkich kolejnych nabywców, a karana jest tylko ta osoba/firma, która była właścicielem pojazdu w 30 dniu od daty sprowadzenia.

Data sprowadzenia pojazdu do kraju jest datą deklarowaną przez sprowadzającego. Jeśli osoba (firma) która sprowadziła pojazd z terytorium państwa członkowskiego UE, nie rejestruje go na siebie, tylko sprzedaje w kraju kolejnemu nabywcy, to ma obowiązek wpisania do dokumentu sprzedaży datę sprowadzenia tego pojazdu z zagranicy. Jeśli takiej informacji nie będzie na dokumencie przenoszącym własność pojazdu, sprowadzający powinien przekazać nabywcy odrębne oświadczenie o dacie sprowadzenia.

Skutki wejścia w życie nowych przepisów

Nowe przepisy o karach spowodowały znaczny wzrost obciążenia wydziałów komunikacji w całym kraju. Od grudnia 2019 roku do wydziałów komunikacji tworzą się ogromne kolejki, a większość z nich nie jest w stanie obsłużyć wszystkich zainteresowanych w danym dniu. W Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa w porównaniu do stycznia ubiegłego roku wzrosła liczba zrealizowanych spraw i wydłużył się średni czas obsługi mieszkańców.

W styczniu 2019 r. zarejestrowanych zostało 1257 pojazdów sprowadzonych z zagranicy, podczas gdy w styczniu br. zarejestrowano ich 1456. Wg stanu na dzień 7 lutego br. wobec ośmiu osób zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do nałożenia kary finansowej za niezgłoszenie w terminie rejestracji pojazdu. 

Szacujemy, że liczba rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy w kolejnych miesiącach będzie wzrastać, będzie to spowodowane koniecznością rejestracji przez przedsiębiorców prowadzących komisy tych pojazdów sprowadzonych w 2020 r., które nie zostaną sprzedane w ciągu 30 dni, w styczniu ten przyrost jest jeszcze niewielki, bo kary nie dotyczą pojazdów sprowadzonych w 2019 roku.

Z kolei liczba rejestracji pojazdów używanych w kolejnych miesiącach powinna spaść o kilka procent, ponieważ w styczniu rejestrowane były pojazdy sprzedane w latach ubiegłych (strach przed karą spowodował, że do urzędu zgłaszali się klienci z umowami sprzed kilku lat), ale z pewnością obawa przed nałożeniem kary spowoduje, że do rejestracji zgłoszą się niemal wszyscy nowi właściciele pojazdów co spowoduje duży wzrost liczby rejestrowanych pojazdów.

Liczba zgłoszeń zbycia/nabycia w kolejnych miesiącach powinna spaść, ale utrzyma się na bardzo wysokim poziomie w stosunku do ubiegłego roku, głównie za sprawą przedsiębiorców prowadzących komisy samochodowe.

 

 

Pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także