Komunikat archiwalny

Zapobieganie bezdomności zwierząt, budowa płyty manewrowej i rower miejski

Program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 oraz budowa płyty manewrowej dla służb ratowniczych i miejsc postojowych dla autokarów w Tyńcu – tym m.in. zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Zapobieganie bezdomności zwierząt, budowa płyty manewrowej i rower miejski
Fot. schronisko.krakow.pl

- Co roku do końca marca rada gminy musi uchwalić program, który określa zasady związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Dotyczą one m.in. prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, odławiania bezdomnych zwierząt, poszukiwania ich właściciela bądź ich adopcji oraz przeprowadzania pewnych zabiegów, które wynikają z przepisów ustawowych – sterylizacji, kastracji czy leczenia związanego z różnymi sytuacjami, np. zwierząt po kolizjach
z samochodami. Program określa również zasady postępowania z kotami wolnożyjącymi,
a także obliguje do wskazania gospodarstwa rolnego, gdzie mogą przebywać bezdomne zwierzęta gospodarskie – tak projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami referowała Ewa Olszowska-Dej, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska. - Projekt przeszedł całą procedurę konsultacyjną – oprócz konsultacji społecznych, został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jak również przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, a także przez Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacje społeczne.

Radny Łukasz Sęk dopytywał o to, czy zwierzęta, które trafiają do schroniska są chipowane lub w inny sposób znakowane. Dyrektor Olszowska-Dej informowała, że na razie są one tylko sterylizowane i kastrowane.  - Chipowanie jest wprowadzane obecnie w przypadku kotów wolnożyjących oraz właścicielskich wychodzących z domów.

Obecna na Komisji mieszkanka postulowała, w czym popierała ją radna Grażyna Fijałkowska,  o przeznaczenie środków na sterylizację lub kastrację zwierząt będących pod opieką osób starszych. Ewa Olszowska-Dej poinformowała, że taki program będzie prowadzony
w przypadku kotów właścicielskich wychodzących.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w tej sprawie.

Następnie Komisja zajęła się projektem uchwały grupy radnych dotyczącego kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie budowy płyty manewrowej dla służb ratowniczych i miejsc postojowych dla autokarów w Tyńcu. Radny Marek Sobieraj argumentował, że płyta manewrowa będzie służyła m.in. do rozstawiania zapory olejowej na Wiśle. - Obecnie na tym terenie jest klepisko, co utrudnia działanie służb ratowniczych. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.

Radni zapoznali się też z informacją Prezydenta Miasta Krakowa na temat funkcjonowania roweru miejskiego. – 1 stycznia 2020 r. koncesjonariusz zaprzestał prowadzenia usługi roweru publicznego w mieście – informował Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego  – 31 maja mija okres wypowiedzenia. Za okres, kiedy koncesjonariusz nie prowadzi usługi są naliczane kary. Do maja będzie to około 20 tys. złotych (…). Podjęliśmy działania, które mają na celu rozpoznanie sytuacji dotyczącej rowerów miejskich i ich sytuacji rynkowej. (…) Rower publiczny ma szansę wystartować wiosną. Miasto wyraziło zainteresowanie przejęciem stacji, do których były przypinane rowery. Miałyby być przekształcone w stojaki ogólnodostępne dla pozostawiania rowerów, hulajnóg itp.

Komisja zaopiniowała pozytywnie również projekty uchwał Prezydenta Miasta Krakowa: zmieniający uchwałę nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków.

Pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także