Komunikat archiwalny

Blisko 4,5 tys. kontroli uchwały antysmogowej

4 441 kontroli palenisk przeprowadzili strażnicy miejscy w pierwszych pięciu miesiącach obowiązywania zakazu spalania węgla i drewna w Krakowie. Od 1 września 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. funkcjonariusze ujawnili 287 wykroczeń, nałożyli 72 mandaty karne na kwotę 18,5 tys. zł, przygotowali 210 notatek pod wniosek o ukaranie do sądu, a także pouczyli pięć osób.

Blisko 4,5 tys. kontroli uchwały antysmogowej
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Statystycznie najwięcej mieszkańców zgłasza interwencję za pomocą numeru alarmowego straży miejskiej 986 – ok. 87 proc., 12 proc. krakowian przekazuje zgłoszenie za pomocą aplikacji Powietrze Kraków. Ok. 1 proc. mieszkańców Krakowa posługuje się formularzem ekointerwencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykres interwencji.

Przypomnijmy, że zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Krakowa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Tym samym od 1 września 2019 r. w instalacjach grzewczych dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych, tj. gazu ziemnego wysokometanowego, zaazotowanego lub lekkiego oleju opałowego.

Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa (pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tysięcy złotych).

Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne, techniczne.

Powietrze Kraków

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA