Komunikat archiwalny

Kandydaci na honorowych obywateli – zgłoszenia do końca marca

Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa to najważniejsze  wyróżnienie przyznawane przez miasto. W 2017 r. radni zmienili zasady i tryb nadawania tego wyróżnienia. Jedną z ważniejszych zmian było ustalenie, że wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa składa się do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do 31 marca każdego roku.

 Kandydaci na honorowych obywateli – zgłoszenia do końca marca
Fot. Wiesław Majka

Od 2017 r. akt nadania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wręczany jest podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej z okazji Święta Miasta. Uchwałą z 14 czerwca 2017 r. radni wprowadzili też limit wyróżnień: RMK może przyznać do czterech tytułów w ciągu kadencji.

– Zachęcamy do składania wniosków o nadanie tego najważniejszego przyznawanego przez Kraków wyróżnienia – mówi Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. On także jeszcze w grudniu 2019 r. zaproponował, by tytułem Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uhonorować noblistkę Olgę Tokarczuk. – Krakowskie Wydawnictwo Literackie jest oficjalnym wydawcą książek tej znamienitej polskiej pisarki – przypomina Dominik Jaśkowiec.

Wnioski o nadanie honorowego obywatelstwa wraz z opisem zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata mogą zgłosić: Prezydent Miasta Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 5 radnych oraz grupa co najmniej 4000 mieszkańców, mających prawo wybierania członków RMK. Grupa ta ma prawo zbierania podpisów w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składa się wniosek. Podpisy muszą być opatrzone datą.

Wyróżnienie to może być przyznawane żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom za zasługi dla miasta, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiącą wzór dla krakowian. Nadanie honorowego obywatelstwa nie zależy od miejsca zamieszkania kandydata.

W 2019 r. tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa nadano prof. Antoniemu Dziatkowiakowi. Rok wcześniej, podczas uroczystej sesji w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, wyróżnienie to otrzymali Biserka Rajčić oraz prof. Janusz Skalski.

dwutygodnik

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także