Komunikat archiwalny

Budżet obywatelski: ostatnie dyżury ekspertów

To już ostatnie dni konsultacji społecznych, których tematem jest projekt regulaminu budżetu obywatelskiego. Dzisiaj do godz. 16.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej oraz w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Dekerta 24 trwają dyżury eksperckie. Do 17 stycznia czekamy natomiast na uwagi i wnioski.

Budżet obywatelski: ostatnie dyżury ekspertów
Fot. budzet.krakow.pl

Celem konsultacji jest ustalenie zapisów projektu uchwały, którą zajmie się Rada Miasta Krakowa. W dokumencie – oprócz zapisów dotyczących m.in. zasad zgłaszania projektów, ich weryfikacji, głosowania i obliczania wyników – znalazł się także ramowy harmonogram. Zgodnie z nim mieszkańcy będą mogli składać projekty nie później niż do końca maja. Do końca sierpnia dowiemy się, które projekty przeszły pomyślnie proces weryfikacji, a w połowie września poznamy listę projektów, na które będzie można głosować. Samo głosowanie będzie się odbywać najpóźniej do połowy października.

Każdy ma okazję wypowiedzieć się na temat proponowanego regulaminu BO. Uwagi, wnioski i propozycje do projektu regulaminu należy dostarczyć za pośrednictwem uzupełnionego formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia:

- pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego 2020”

- pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@um.krakow.pl (skan/zdjęcie uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego 2020” (decyduje data wpływu na skrzynkę mailową)

- osobiście lub wypełniając na miejscu w siedzibach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, Kraków, pok. 11 segment B lub ul. Bracka 10, Kraków, pok. 3

- za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje BO 2020”.

Więcej informacji można także uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 lub ul. Bracka 10 (Miejskie Centrum Dialogu) oraz pod numerem telefonu 12 616 7828.

Pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: MIROSŁAW PALUCHOWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA