Komunikat archiwalny

Zasady przetargu ryczałtowego

Nawiązując do dyskusji na temat koszy w parku Reduta, zainstalowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, należy zwrócić uwagę na fakt zupełnie w tym przypadku pominięty, a bez którego rozmowa o cenach jest uproszczeniem prowadzącym do nieporozumień – na czym polega przetarg ryczałtowy oraz czym jest spis majątku.

Zasady przetargu ryczałtowego
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

W przypadku przetargu ryczałtowego nie ma czegoś takiego, jak jednostkowa cena kosza, cena kwiatów czy krzewów. Kwota, na którą opiewa umowa za wykonanie parku, jest kwotą całościową. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie ostatecznej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego.

Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza wynagrodzenie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Zatem, jeżeli cena, jaka została zastosowana w postępowaniu jest ceną ryczałtową – to wykonawca a nie zamawiający ponosi ryzyko dotyczące poprawności kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru przedmiotu zamówienia.

Reasumując, przetarg ryczałtowy to globalna cena za park, z której nie jest możliwe wydzielenie, ile dokładnie kosztuje każdy element, bo takie jest założenie każdego ryczałtu.

Ponadto, po zakończeniu inwestycji (czyli po jej całkowitym rozliczeniu) kwoty, które są podawane (tak, jak w przypadku koszy w parku Reduta) nie są cenami – są wartościami (wartościami inwentarzowymi, wynikającymi z ksiąg rachunkowych jednostki, ustalonymi w oparciu o koszt wytworzenia), które widnieją w spisie majątku. Spis majątku jest spisem rzeczy fizycznie stojących w parku (kosz, ławka, zabawka na placu zabaw itp.), których wartość podawana jest na podstawie przeliczenia wykonania parku na poszczególne elementy.

Przykładowo, jeśli wykonanie parku w przetargu ryczałtowym kosztuje 10 mln zł, to w spisie majątku widnieje 10 mln zł, ale w tymże spisie nie ma takich pozycji, jak zieleń, koszt nawiezionej ziemi, koszt robocizny, koszt gwarancji, koszt nadzoru inwestorskiego.

Reasumując, w spisie majątku nie ma rzeczy nienamacalnych fizycznie, a które są realnym kosztem.

Pokaż metkę
Autor: Aleksandra Mikolaszek
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także