Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zgłoś kandydatów do Bractwa Filantropii

Środowiska prowadzące działalność charytatywną mogą już zgłaszać kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii, którego zadaniem będzie wyłonienie laureatów konkursu Filantrop Krakowa A.D. 2019. Przed nami jubileuszowa, dwudziesta edycja inicjatywy.

Fot. Wiesław Majka
Wiesław Majka

Tytuł Filantropa Krakowa jest przyznawany osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Zadaniem Bractwa Filantropii jest opiniowanie kandydatur do tego tytułu w dwóch kategoriach: „Wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom”, a także „Najciekawsza forma i efektywność filantropii”.

Kandydatury do Bractwa Filantropii można składać do 31 stycznia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, przy ul. Jana Dekerta 24, III piętro, pokój nr 8 B.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydatki/kandydata,
  • adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym oraz adres e-mail,
  • krótką charakterystykę kandydatki/kandydata,
  • opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem, innymi instytucjami publicznymi, innymi podmiotami),
  • rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną,
  • imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełną nazwę instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym oraz adresem e-mail,
  • podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę,
  • zgodę kandydatki/kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii – oświadczenie dostępne jest tutaj.

Na podstawie analizy zgłoszeń oraz liczby uzyskanych rekomendacji do prac w Bractwie Filantropii, opiniującym kandydatury do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2019, zostanie wybrany jeden przedstawiciel bądź przedstawicielka środowisk charytatywnych.

Pozostali członkowie komisji Bractwa Filantropii to: przewodniczący Rady Miasta Krakowa (pełniący funkcję przewodniczącego bractwa), zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej, dwóch przedstawicieli komisji Rady Miasta Krakowa właściwej ds. rodziny i polityki społecznej, dyrektor lub zastępca jednostki odpowiedzialnej za realizację konkursu, przedstawiciel laureatów tytułu Filantrop Krakowa z lat ubiegłych.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej 19. edycji konkursu tytułami Filantropów Krakowa A.D. 2018 zostali uhonorowani: Paweł Janusz, Iwona Nawara, Rafał Sonik, Paweł Wójtowicz oraz firma State Street Bank International GmbH sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ul. Jana Dekerta 24, III piętro, pok. 11, tel. 12 616 78 04, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat