Biblioteka, z której Kraków jest dumny

1 stycznia 2017 r. z połączenia czterech miejskich bibliotek publicznych powstała Biblioteka Kraków. Na pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, w siedzibie Biblioteki Kraków odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

Biblioteka, z której Kraków jest dumny
Fot. Biblioteka Kraków

O działalności biblioteki opowiadał radnym dyrektor Biblioteki Kraków - Stanisław Dziedzic. 

Zakres działania Biblioteki Kraków obejmuje wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności prowadzenie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a także zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do materiałów i usług bibliotecznych.

Siedziba główna Biblioteki Kraków, gdzie znajdą się wypożyczalnie i czytelnie, sale wystawowe i konferencyjne oraz multimedialne sale warsztatowe, docelowo będzie umieszczona w zabytkowym Zajeździe Kazimierskim przy ul. Krakowskiej 29. Na okres jego remontu i modernizacji, administracja i działy merytoryczne Biblioteki Kraków zostały ulokowane w gmachu Dworca Głównego przy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

Misją Biblioteki Kraków jest aktywny udział w rozwoju społeczeństwa o wysokich standardach wiedzy i kultury, zaangażowanego, spełniającego wymogi nowoczesności i wyzwania ważnego ośrodka uniwersyteckiego. Jej zadaniem jest też budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki otwartej, zapewnienie powszechnego dostępu do różnorodnych zbiorów bibliotecznych, a także dostarczenie wysokiej jakości usług, skierowanych do wszystkich grup użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością. To nade wszystko inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia obecności książki w życiu społecznym mieszkańców Krakowa i podnoszenia ich kompetencji czytelniczych oraz na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.

Jak poinformował Stanisław Dziedzic, Biblioteka od czasów powstania cały czas znacząco powiększa swój księgozbiór.

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał: w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury - Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu według druku nr 912 oraz w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego XXX-lecia odrodzenia samorządu według druku nr 919.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także