Bezpieczniej w Krakowie

Zaktualizowany Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 - 2020 „Bezpieczny Kraków” jest kontynuacją programu uchwalonego w 1999 r. Mowa o nim była podczas posiedzenia Komisji Praworządności.

Bezpieczniej w Krakowie
Fot. materiały prasowe

O programie opowiadał radnym dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bogdan Klimek.  - Zadaniem nowego Programu jest utrzymać wypracowany przez lata poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim sprostać wyzwaniom, jakie stawia rozwój społeczeństwa, infrastruktury oraz technologii, które niosą za sobą również negatywne konsekwencje w postaci nowych rodzajów zagrożeń i przestępstw – mówił Bogdan Klimek.

Działania w programie rozpoczęły się w październiku 2018 r. Rok 2019 jest pierwszym pełnym rokiem działania. Program otrzymuje tylko częściowe finansowanie pierwotnych założeń. W 2018 r. była to kwota ok. 600 tys. zł wobec założonych 3 mln zł, w 2019 było to 1,4 mln zł wobec założonych 3 mln zł. Taka sama kwota planowana jest na rok 2020. Zdaniem dyrektora ograniczenia i niepewność finansowania wpływa negatywnie na skalę prowadzonych działań.

Program podzielono na kilka dziedzin. W ramach pierwszej z nich, „Ratuj”, utworzono Akademię Superbohaterów, organizowano szkolenia dla mieszkańców z pierwszej pomocy, rozpowszechniano wiedzę na temat właściwej reakcji w przypadku, gdy człowiek stanie się ofiarą lub świadkiem czynu zabronionego, wypadku lub kolizji („Świadomy świadek”). Druga dziedzina to „Bezpieczna szkoła”. Jej zadaniem było ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach. Trzecia dziedzina to „Bezpieczny Ruch Drogowy”. Jej zadaniem miało być zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu. W ramach tej dziedziny prowadzono działania na rzecz integracji zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, stworzono także Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z kolei, w ramach dziedziny „Diagnoza” celem było zbudowanie kompleksowego systemu diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców.

Na 2020 rok planowana jest m.in. poprawa komunikacji planowanych i realizowanych działań, lepsze zarządzanie ryzykiem projektowym.

Następnie głos zabrał radny Jacek Bednarz. Powiedział, że bardzo mu się podobały spotkania z młodzieżą w szkołach, podczas których ofiary wypadków drogowych opowiadały o tym, co im się przytrafiło. Historie tych ludzi – kontynuował radny – bardzo poruszały szkolną młodzież, widać było, że one naprawdę do niej trafiają. Radny wyraził nadzieję, że takich spotkań będzie więcej w ramach programu „Bezpieczny Kraków” więcej.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także