Komunikat archiwalny

Nowa kadencja Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego

Członkowie Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego wybrani na lata 2019-2021 otrzymali akty powołania na nową kadencję. Rada liczy 27 członków i składa z osób, które na co dzień są mocno zaangażowane w kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, profilaktykę i edukację w tym zakresie oraz w sprawy społeczne.

Nowa kadencja Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego
Fot. Anna Latocha / krakow.pl

- Kondycja zdrowia psychicznego to bardzo ważny temat, a działalność Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego pozwala dobrze wykorzystać wieloletnie doświadczenia jej członków zdobyte w obszarze opieki psychiatrycznej. Rada kreuje politykę zdrowotną Krakowa w zakresie zdrowia psychicznego i – co trzeba podkreślić – pozwala wprowadzać realne zmiany w tym obszarze. W codziennej praktyce wyraźnie dostrzegamy, jak istotne są te kwestie dla mieszkańców, dlatego wsparcie i działania rady są tym bardziej potrzebne - powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej, dziękując nowym członkom rady za przyjęcie zaproszenia do pracy w Krakowskiej Radzie Zdrowia Psychicznego i wręczając im akty powołania.

Krakowska Rada Zdrowia Psychicznego zajmuje się koordynacją zadań związanych z realizacją polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego oraz opiniowaniem projektów zmian i regulacji prawnych w tym zakresie. Jej zadaniem jest doradzanie prezydentowi miasta – przedstawianie wniosków, stanowisk oraz propozycji rozwiązań i inicjatyw, które trafiają do instytucji działających w obszarze zdrowia psychicznego.

Rada inicjuje i koordynuje działania promujące zdrowie i zapobieganie zaburzeniom, a także zajmuje się aktualizowaniem informacji o potrzebach i uwarunkowaniach zdrowotnych mieszkańców Krakowa w zakresie zdrowia psychicznego. W obszarze działań rady znajduje się także koordynacja wczesnej profilaktyki, wykrywania i wczesnego leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

W nowej kadencji rolę przewodniczącego, podobnie jak w poprzednich latach, pełni dr hab. n. med. Mariusz Furgał – kierownik Zakładu Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Działania rady koordynowane są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

Przypomnijmy, że mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z wielu inicjatyw skupionych na trosce o zdrowie, w tym także zdrowie psychiczne. W ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 realizowane są działania skupione na zapewnieniu mieszkańcom właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. A proponowane mieszkańcom inicjatywy, takie jak na przykład zorganizowany jesienią I Tydzień Zdrowia Psychicznego „Human Week”, mają na celu zainteresowanie krakowian tematem zdrowia psychicznego, zwiększenie wiedzy o zagrożeniach w tym zakresie i możliwościach szukania pomocy. Pomagają też walczyć ze stygmatyzacją osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także