Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Środki na innowacje

Podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystywania Funduszy Unijnych radni zajmowali się opiniowaniem projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz budżetu Miasta Krakowa na 2020 rok.

Fot. ZIKiT
ZIKiT

- Jeśli chodzi o dochody i wydatki ze środków Unii Europejskiej w przyszłym roku plan dochodów wynosi 277 mln zł – informował Janusz Moskwa, Dyrektor Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji. - Największymi pozycjami (mającymi umowy na dofinansowanie ze środków UE – red.) są duże inwestycje infrastrukturalne: budowa linii tramwajowej na Górkę Narodową, ścieżki rowerowe – a wśród nich najdłuższa wzdłuż al. 29-go listopada od ul. Żelaznej do Opolskiej; modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; przebudowa ulicy Igołomskiej i rozbudowa al. 29-go listopada. (…)  Proces zdobywania dofinansowania z UE jest zakończony. Jedyne możliwe zagrożenia (co do utraty środków - red.) są po stronie wykonawców. (…) Projekty muszą być rozliczone do końca 2023 roku. Obecnie nawet na realizację największej inwestycji jest czas.

Natomiast jeżeli chodzi o nową perspektywę budżetową, to dyrektor Moskwa zapowiadał, iż będą starać się o dofinansowanie na budowę nowych, projektowanych linii tramwajowych oraz projekty związane z bardzo szeroką gamą działalności nowej jednostki zajmującej się klimatem, powietrzem i odwodnieniami.

Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Katarzyna Wysocka poinformowała komisję o działaniach związanych z budową i uruchomieniem klastra innowacji społeczno-gospodarczych Zabłocie 20.22. Wyraziła nadzieję, że w I kwartale 2021 roku uda się podpisać umowę z wykonawcą. Przedstawiła również inne działania podejmowane przez wydział w zakresie innowacji.

Komisja zaopiniowała pozytywnie zarówno projekt budżetu na przyszły rok, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Komisji Łukasz Sęk zaproponował wystosowanie wniosku do Prezydenta o uwzględnienie w budżecie miasta na rok 2020 kwoty 1 mln zł na realizację zadań innowacyjnych. Kwota ta miałaby być rozdysponowana w ciągu roku po konsultacjach z odpowiednimi wydziałami urzędu, w celu dofinansowania innowacyjnych działań i pomysłów, z którymi zwracają się do komisji mieszkańcy, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, itp.

Komisja wniosek przegłosowała jednomyślnie oraz ustaliła, że zostanie również zgłoszona przez komisję w tej sprawie poprawka do budżetu.

pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat