Komunikat archiwalny

Więcej lasów, zakaz dla cyrków – podsumowanie 30. sesji RMK

Przyjęta rezolucja w sprawie sprzeciwiania się wynajmowaniu terenów gminnych cyrkom wykorzystującym zwierzęta, przyjęcie Powiatowego programu zwiększania lesistości Krakowa na lata 2018-2040, procedowanie projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwszym czytaniu – to tylko niektóre z tematów z 30. sesji Rady Miasta Krakowa.

Więcej lasów, zakaz dla cyrków – podsumowanie 30. sesji RMK
Fot. Jan Graczyński

Podczas przedostatniej w tym roku sesji radni podjęli dwie uchwały kierunkowe do Prezydenta. Dotyczą one: podjęcia wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań w zakresie weryfikacji i oceny imprez oraz wydarzeń organizowanych na głównych placach Miasta w celu systematycznego poprawiania ich jakości oraz standardów energetycznych w budynkach miejskich. Radni debatowali prawie 16 godzin. Podjęli 39 uchwał, a 17 procedowali podczas pierwszych czytań. Przyjęli też dwie rezolucje, a dwie procedowane były podczas pierwszych czytań. Podjęte przez radnych rezolucje dotyczyły stworzenia w Krakowie systemu publicznego roweru miejskiego oraz sprzeciwieniu się wynajmowaniu terenów gminnych cyrkom wykorzystującym zwierzęta. Dwie rezolucje, które procedowane będą na sesji 18 grudnia dotyczyły: stworzenia programu umożliwiającego dostęp mieszkańcom i turystom do tzw. pitników oraz poprawy warunków chowu zwierząt gospodarczych.

Radni przyjęli Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Radni wysłuchali też informacji Prezydenta w sprawie funkcjonowania cmentarzy komunalnych w Krakowie.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także