Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dziś radni zajmą się uchwałą dotyczącą najmu

Większy krąg osób uprawnionych do ubiegania się o wynajem lokalu gminnego, większa częstotliwość tworzenia list mieszkaniowych i uproszczenie trybu ich opracowania, zmiany w liście pierwszeństwa, ograniczenia w przedłużaniu umów najmu tymczasowych pomieszczeń, ograniczenie roli przedstawicieli rad dzielnic, nowe rejony miasta w Programie Pomocy Lokatorom – to najważniejsze punkty projektu nowej uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

W środę, 4 grudnia podczas Sesji Rady Miasta Krakowa, radni podejmą decyzję w sprawie nowej uchwały zasad najmu lokali i mieszkań z zasobu GMK. Jak podkreślają, powodem wprowadzenia zmian są wymogi ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Do 21 kwietnia 2021 r. każda rada gminy w Polsce musi podjąć nową uchwałę regulującą sprawy wynajmowania lokali.

Nowa uchwała zwiększy krąg osób uprawnionych do ubiegania się o wynajem lokalu gminnego – zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie może istnieć inne kryterium do starania się o mieszkanie niż brak tytułu prawnego do lokalu i niskie dochody. Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie znaczny wzrost ilości wniosków wpływających do Urzędu Miasta Krakowa.

Kolejną zmianą są listy mieszkaniowe, które mają być tworzone raz w roku, umożliwi to szybszą reakcję na najtrudniejsze sytuacje mieszkaniowe. Dodatkowo po wprowadzeniu list corocznych miasto będzie mogło zrezygnować z listy pierwszeństwa. Jednak lista nie zniknie całkowicie z uchwały. Spośród osób uprawnionych wyodrębniono grupy, których sytuacja powinna być potraktowana szczególnie. Będą to np. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ofiary przemocy w rodzinie i wychowankowie domów dziecka.

Nowa uchwała wprowadza również zmiany w przedłużaniu umów najmu tymczasowych pomieszczeń. Wyjątkiem będą jedynie osoby niepełnosprawne, starsze (powyżej 70 lat) lub małoletnie i członków ich rodzin. Kraków rezygnuje również z opiniowania wniosków o przedłużenie umów najmu przez Rady Dzielnic. Nowe rozwiązanie przyczyni się do szybszego rozpatrywania wniosków. Przedstawiciele Rad Dzielnic pozostaną natomiast aktywnym uczestnikiem tworzenia list mieszkaniowych i to zarówno na etapie punktacji (na wniosek wnioskodawcy lub Rady Dzielnicy) jak i rozpatrywania odwołań od projektu listy (obligatoryjnie). Uchwała poszerza również mapę  lokali o inne dzielnice np. Nową Hutę.

Warto dodać, że zespół zadaniowy z Krakowa w składzie: Alicja Szczepańska, Bolesław Kosior, Wojciech Krzysztonek, Sławomir Pietrzyk, jako pierwszy w Polsce przygotował tego typu uchwałę.

powody zmian

główne zmiany

pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat