Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Bliżej do wydania zgody na budowę linii do Górki Narodowej

Zakończyła się powtórna ocena oddziaływania na środowisko linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie zostało już wysłane do miasta. To kolejny krok do wydania decyzji ZRID dla tego zadania.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Nim jednak decyzja ZRID zostanie wydana, konieczne będzie uzyskanie od Ministra Infrastruktury odstępstwa od przepisów obowiązujących od 13 września 2019 r., zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nowe przepisy zmieniły poprzednio obowiązujące regulacje w tych sprawach.

– Chodzi o to, że projekt naszej inwestycji przygotowywany był w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy, a nowe rozporządzenie, które weszło w życie we wrześniu, a więc gdy już cała dokumentacja projektowa była przygotowana, nie przewidziało przepisów przejściowych. Dlatego formalna zgoda Ministra na utrzymanie rozwiązań zawartych w już przygotowanym projekcie jest konieczna – wyjaśnia Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Wniosek o odstępstwo już został wysłany do Ministerstwa Infrastruktury. – Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach przyjdzie pozytywna odpowiedź. Wtedy Wydział Architektury będzie mógł wydać ZRID. Aby przyspieszyć wejście wykonawcy na plac budowy, już wcześniej zwróciliśmy się o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności – dodaje Szewczyk.

Warto wiedzieć, że linii tramwajowa KST Krowodrza Górka - Górka Narodowa będzie miała 5 km długości. W ramach zadania powstaną aż 23 perony tramwajowe. Realizacja zadania rozpocznie się już od skrzyżowania Wybickiego, dr. Twardego i Bratysławskiej. Powstanie tam przystanek z jednym peronem tramwajowym. Kolejne dwa perony powstaną przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa Nila. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana jezdnia tej ulicy, a skrzyżowanie tej ulicy z ul. Krowoderskich Zuchów stanie się rondem. Do ul. Fieldorfa Nila będzie dochodził buspas i jezdnia do obsługi parkingu.

W ramach inwestycji powstaną też trzy perony tramwajowe na pętli Krowodrza Górka. Tam też powstanie pierwszy z trzech parkingów P&R. Dalej linia tramwajowa będzie biegła w kierunku północnym. Mocno przebudowana będzie ul. Opolska, gdzie przewidziano dwukomorowy tunel drogowy o długości ok. 100 m. Trasa tramwajowa zostanie poprowadzona górą, podobnie jak nowa ulica, łącząca ul. Pachońskiego z ul. Opolską.

Dwa kolejne perony powstaną przy ul. Pachońskiego. W tym rejonie zlokalizowany będzie drugi z parkingów P&R. Następnie tramwaj skręci na wschód, by zatrzymać się na dwuperonowym przystanku w rejonie ul. Białoprądnickiej, a następnie przy ul. Górnickiego. Jadąc dalej w kierunki południowo-wschodnim wzdłuż ul. Siewnej dwa perony tramwajowe zaplanowano w rejonie skrzyżowania z ul. Mackiewicza.

Po kilkudziesięciu metrach trasa odłączy się od ul. Siewnej, by w rejonie ul. Bociana skręcić na północ. Tam powstaną kolejne dwa perony tramwajowe. Następnie, po pokonaniu magistrali kolejowej dwuperonowy przystanek przewidziano przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Dwa perony zlokalizowane też będą przy skrzyżowaniu linii z ul. Banacha. Nowa trasa zakończy swój bieg przy pętli Górka Narodowa, gdzie powstaną trzy perony tramwajowe. Przy pętli powstanie też terminal autobusowy oraz wielopoziomowy parking P&R. Łącznie, w ramach inwestycji, do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie 447 miejsc postojowych działających w systemie P&R. Wszystkie parkingi wyposażone będą w stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o. o.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-12-02
Data aktualizacji: 2019-12-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź