Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków wobec zmian klimatu

Podczas posiedzenia Komisji Kształtowania Środowiska odbyła się dyskusja nad Prezentacja planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatycznych do roku 2030 oraz dostosowaniem miejskich polityk w obliczu zmian klimatycznych. Radnym zaprezentowane zostały także założenia programu Zeroemisyjny Kraków.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Krakowa powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Celem Planu Adaptacji jest podniesienie odporności Miasta na zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem zmieniających się warunków klimatycznych.

W Planie ujęte zostały działania mające na celu adaptację miasta do zachodzących zmian klimatycznych. Wśród nich można wymienić zwiększenie zieleni w mieście (lasy i parki wielkopowierzchniowe, parki rzeczne, parki kieszonkowe, zadrzewienie ulice i parkingów, zielone ściany i dachy), zwiększenie dostępu do wody (pitniki, deszczownie, fontanny, stawy, kąpieliska otwarte, baseny) czy  zrównoważenie transportu.

Radni zwracali uwagę na konieczność dostosowania polityk miejskich oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu adaptacji. – Strategia miasta podjęta w zeszłym roku przygotowywana była na podstawie badań i analiz sprzed 10 lat. Tyle lat temu nasza świadomość o zmianach klimatycznych była niewielka -  mówił radny Łukasz Maślona.

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Łazęcki w odpowiedzi podkreślał, że przygotowując plan adaptacji polityki miejskie zostały przeanalizowane pod kątem zmian klimatycznych. I w wielu z nich problem klimatu został poruszony.

Plan adaptacji miasta Krakowa jest dokumentem niezbędnym do starań o finansowanie ze środków krajowych i europejskich. Dlatego Rada Miasta Krakowa niebawem zajmie się pracą nad tym dokumentem. Nastąpi to najprawdopodobniej w styczniu 2020 r. Problemem może okazać niemożność wprowadzania zmian w tym dokumencie. Związane jest to z zapisami umowy licencyjnej przekazanej GMK przez Ministerstwo Środowiska. Wobec takiej sytuacji konieczne będzie przyjęcie dokumentu przez radę, a następnie wprowadzenie zmian w formie przegłosowania dodatkowych dokumentów towarzyszących o charakterze aktualizacji do planu w niezbędnym zakresie. Już wiadomo, że dokument, który przygotowywany był rok temu, ma w swojej treści stare nazwy jednostek miejskich i wydziałów (sprzed reorganizacji Urzędu Miasta Krakowa).

– Działania zawarte w dokumencie opiewają na prawie 8 mld zł. Taka kwota wpłynie na politykę finansową miasta. Nie wykluczałbym, że radni nie będą mieli uwag do tego dokumentu – mówił Łukasz Maślona, wiceprzewodniczący Komisji.

Radny Jakub Kosek zasugerował, by podczas sesji przyjąć program wraz z ewentualnymi poprawkami do dokumentu. Dyrektor Łazęcki zapewnił, że będzie się kontaktował z Ministerstwem Środowiska w sprawie takiego sposobu przeprowadzenia zmian w dokumencie.

Ponadto Komisja Kształtowania Środowiska zdecydowała o skierowaniu wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawach:

- zabezpieczenia terenów pod przyszły park przy ul. Fabrycznej;
- utworzenia pilotażowych programów wsparcia dla tworzenia zielonych dachów i ogrodów wertykalnych;
- skierowania do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Nadleśnictwa Krzeszowice, Nadleśnictwa Myślenice oraz do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego apelu w sprawie ograniczenia prowadzenia gospodarki leśnej na terenach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

W nawiązaniu do poruszanych na poprzednim posiedzeniu spraw związanych ze stanem środowiska w Nowej Hucie, Komisja wystąpiła z pismem do rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w sprawie dalszej współpracy przy określeniu charakteru i zakresu badań. Złożyła również wniosek do Urzędu Miasta Krakowa, celem szczegółowego wykazu działek, będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków w okolicach kombinatu, jak również wskazania metodologii wyboru konkretnych działek do wstępnego badania tego terenu.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat