Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków miastem zieleni?

O tym jak maksymalnie zwiększyć lesistość w Krakowie, a Kraków zamienić w miasto zieleni zastanawiano się podczas posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Radni wraz z przedstawicielami Zarządu Zieleni Miejskiej rozmawiali o zacieśnieniu współpracy z Dyrektorem Regionalnych Lasów Państwowych, które ma zwierzchnictwo nad nadleśnictwami znajdującymi się w pobliżu Krakowa (z nadleśnictw sąsiadujących z miastem lasy w samym Krakowie posiada jedynie Nadleśnictwo Myślenice). Mowa była o ograniczeniu wycinki lasów okalających miasto poprzez podwyższenie wieku rębności drzew. Jak podkreślał kierownik Zespołu ds. Lasów i Przyrody ZZM Dariusz Wnęk w samym Krakowie lasy w zarządzie miasta objęte są ochroną, a wiek rębności maksymalnie wydłużony. W przypadku dębu i jesionu wynosi 160 lat, sosny 120 lat. Inaczej jest jednak w okolicznych nadleśnictwach, stąd pomysł, by wystosować pismo do Lasów Państwowych z prośbą o podwyższenie wieku rębności. - Do planowania zadań z zakresu użytkowania rębnego w dokumentacji urządzeniowej obowiązują  minimalne wieki wyrębu określone w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z 2012 roku. Ponieważ rozporządzenie to mówi o tzw. minimalnym wieku wyrębu wskazane jest, aby w dokumentacji urządzeniowej planować wskazania z zakresu użytkowania rębnego z uwzględnieniem kryteriów wiekowych wyższych jak zalecane. Z dostępnych informacji wynika, iż obecnie trwają prace nad sporządzeniem planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Krzeszowice -  mówi Dariusz Wnęk.

Temat ochrony lasów przed wycinką pojawił się w kontekście rezolucji przygotowanej przez Klub Radnych Przyjazny Kraków skierowanej do dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Radni w rezolucji wnioskują o maksymalne ograniczenie pozyskiwania drewna na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, z wyjątkiem wyrębu koniecznego do zachowania bezpieczeństwa osób odwiedzających park. W podobnym tonie rezolucję przygotował także Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców.  

Na zwiększenie lesistości w Krakowie znaczny wpływ może mieć Powiatowy program zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040. Ten jednak po dyskusji w Radzie Miasta we wrześniu, odesłany został do projektodawcy. Program na sesję powinien wrócić jeszcze w grudniu. Zakłada on zwiększenie terenów leśnych o co najmniej 1430 ha (dodatkowo 200 ha to grunty rezerwowe). Warto zaznaczyć, że program już jest realizowany.

Radni zastanawiali się także nad akcjami edukacyjnymi skierowanymi do najmłodszych krakowian. Przewodnicząca Komisji Anna Prokop-Staszecka zaproponowała przygotowanie publikacji przeznaczonej dla najmłodszych, w której pojawiłyby się informacje na temat roślin oczyszczających powietrze, które warto mieć w domu, na balkonie czy przydomowym ogródku. Mowa była także o akcjach MPO, które cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Krakowa, czyli np. wymianie butelek PET na rośliny.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat