Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Programy, dyskusje, skargi – podsumowanie 29. sesji RMK

Dwie dyskusje, na temat sytuacji w teatrze Bagatela oraz w sprawie ewentualnego wygaszenia wielkiego pieca w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie, 34 podjęte uchwały oraz 3 rezolucje, 11 projektów uchwał procedowanych podczas pierwszych czytań, dwa odrzucone projekty uchwał – tak w liczbach przedstawia się 29. sesja RMK.

Fot. Mateusz Mosiala
Mateusz Mosiala

Podjęte przez radnych rezolucje dotyczyły: ograniczenia skutków wyłączenia wielkiego pieca w hucie ArcelorMittal, kontynuacji dofinansowywania miejsc w niesamorządowych żłobkach w ramach programu Maluch Plus oraz podjęcia działań skutkujących utworzeniem Parku Miejskiego „Dolina Kurczaba”.

Radni  przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta, uchwalili też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”. Przyjęli też pięć projektów uchwał, autorstwa Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca, a dotyczących skierowania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwał w sprawie: rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego "Kraków Miastem Sportu", utworzenia parku przy ul. Fabrycznej, utworzenia parku miejskiego pn. Dolina Kurczaba, tworzenia ogrodów wertykalnych tzw. „zielonych ścian” oraz tworzenia tzw. „zielonych dachów”.

Przyjęli też cztery uchwały kierunkowe do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie:

• przygotowania programu finansowania dla przedszkoli niepublicznych działających w Krakowie;

• stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów;

• uruchomienia krakowskiego biletu aglomeracyjnego;

• stworzenia programu wspierającego termomodernizację obiektów zabytkowych na terenie Nowej Huty.

Radni przyjęli również uchwałę zmieniającą skład Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Do jej składu został powołany radny Marek Sobieraj.

Dwa odrzucone przez radnych projekty uchwał dotyczyły rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Konrada Cezarego Łakomego, a dotyczącej wprowadzenia dla Radnych Miasta Krakowa polityki zarządzania konfliktem interesów oraz uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie dotacji wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych przez niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat