Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Plan ochroni przed za wysoką zabudową?

Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni pozytywnie zaopiniowali między innymi projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Projekt planu swoim zasięgiem obejmuje 90,8 hektara w Dzielnicy XIII Podgórze. - Plan ma na celu ochronę istniejących terenów zieleni - terenów zalewowych w międzywalu Wisły oraz ROD „Zakole Wisły” - oraz określenie nowych zasad zagospodarowania dotychczasowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Stoczniowców i ul. Na Zakolu Wisły. Plan ten połączy zatem funkcję ochronną i porządkująco-inwestycyjną oraz stanowić będzie ważny element budujący ład przestrzenny miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej – czytamy w uzasadnieniu do projektu planu.

Na posiedzeniu komisji głos zabrali mieszkańcy ul. Na Zakolu Wisły, którzy prosili radnych o jak najszybsze przyjęcie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
– Deweloper planuje wybudowanie w naszym sąsiedztwie budynku o wysokości 36 metrów i 12 kondygnacjach, na podstawie obowiązującego obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Myśliwska”. 27 sierpnia inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, od którego odwołaliśmy się do Wojewody Małopolskiego. Do 29 listopada ma zostać podjęta decyzja w tej sprawie. Jeśli pozwolenie na budowę nie zostanie uchylone, to będzie łamać założenia procedowanego obecnie planu – tłumaczyli obecni na posiedzeniu komisji mieszkańcy.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt tego planu. Podczas pierwszego czytania będzie on procedowany na sesji 20 listopada. Również pozytywną opinię radni wydali do nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakole Wisły”.

Natomiast projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła - rejon ulicy Kopernika” oraz „Wesoła-Zachód” zostały zaopiniowane pozytywnie z uwagami.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat