Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Czekamy na wnioski do kolejnych planów miejscowych

Miejscy planiści przystępują do projektowania kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W Krakowie obowiązuje już 191 takich dokumentów, trzy czekają na wejście w życie, a kolejne 64 są sporządzane.

Fot. bip.krakow.pl
bip.krakow.pl

Decyzje w sprawie przystąpienia do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podjęli radni miasta. Chodzi o pięć obszarów: „Kampus UP”, „Projektowana nowa kategoria ul. Buszka”, „Piasta Kołodzieja”, „Półwsie Zwierzynieckie” oraz „Tonie – A-B”. Zgodnie z obowiązującym prawem, na tym etapie każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można składać:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W przypadku obszarów „Kampus UP” oraz „Projektowana nowa kategoria – ul. Buszka”, wnioski można składać do 29 listopada, a pozostałych trzech projektów – do 20 grudnia.

Więcej informacji na stronie internetowej bip.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat