Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkursy dla klubów sportowych i wniosek o bramkę

Omówienie i podsumowanie przebiegu konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 r. było tematem posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej.

Fot. wizualizacja / Studio Architektoniczne Desiderata
wizualizacja / Studio Architektoniczne Desiderata

Konkurs takich projektów prowadzi Wydział Sportu UMK. Mają to być przedsięwzięcia, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży, wzrostu jego długofalowej efektywności oraz poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Gminie Miejskiej Kraków.

Będą to cztery projekty:

1) Droga do mistrzostwa - prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, objętej programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, organizowanego przez polskie związki sportowe w celu osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego na poziomie eliminacji oraz finałów mistrzostw Polski, mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata.

2) Sportowy sukces - prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla danej dyscypliny sportu, organizowanego przez związki sportowe.

3) Aktywny Kraków - doraźne lub zorganizowane; różne formy aktywności wspierające szkolenie

4) Mistrzowie w Krakowie - prestiżowe wydarzenia sportowe, międzynarodowe  i ogólnopolskie imprezy, mające na celu popularyzację sportu w Krakowie.

Projekty Sportowy Sukces oraz Mistrzowie w Krakowie działać mają w ramach realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.  Realizacja projektu przyczynia się do: promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu  przez rodziny, dzieci i młodzież  oraz  wspierania rozwoju młodych talentów   w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacniania czynników chroniących  i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

Radni wysłuchali też informacji o stypendiach sportowych. Stanowią one wsparcie dla najlepszych sportowców Krakowa. Co roku grupa sportowców – zawodników krakowskich klubów sportowych za swoje osiągnięcia w rywalizacji sportowej otrzymuje stypendia sportowe Miasta Krakowa. W ten sposób Miasto od 2002 r. dodatkowo stara się pomóc uzdolnionym zawodnikom w jeszcze lepszym przygotowaniu procesu treningowego i udziału w planowanych startach. Wniosek o stypendium dla zawodnika składa klub sportowy, którego siedzibą jest Kraków. Na finansowe wsparcie mogą liczyć zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W latach 2003 – 2019 przyznanych zostało łącznie  812  stypendiów, a w samym roku  2019 – 85.

Ponadto Komisja Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa podjęła wniosek do Zarządu Infrastruktury Sportowej o ponowne przeanalizowanie kwestii związanej z wykonaniem bramki w ogrodzeniu KS „Borek”.

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat