Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Lokale z pierwszeństwem, zaproszenia dla repatriantów

Wykaz osób mogących otrzymać na zasadach pierwszeństwa lokal z gminnego zasobu, zaproszenie do osiedlenia się w Krakowie trzech rodzin polskiego posiedzenia – między innymi o tym dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Fot. Wiesław Majka

- Osoby, które mogą starać się o lokal z gminnego zasobu na zasadzie pierwszeństwa muszą spełnić jeden z poniższych warunków: posiadać znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji; przemoc w rodzinie, być osobą samotnie wychowującą czwórkę i więcej dzieci lub osobą represjonowaną - mówił Edward Siatka, zastępca dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa. Co roku na tej zasadzie lokale przyznawane są maksymalnie 10 wnioskodawcom. W tym roku wszystkie przypadki dotyczą osób z niepełnosprawnością. Radni pozytywnie zaopiniowali pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokali.

Również pozytywną opinię komisji otrzymał projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Krakowie trzech rodzin polskiego pochodzenia. Chodzi o dwie rodziny z Kazachstanu i jedną z Azerbejdżanu.

Pozytywna opinię Komisji otrzymał także projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XII/203/19 z 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy dodatkowe środki m.in. na warsztaty terapii zajęciowej (169 tys. zł) oraz likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych (630 tys. zł). Radni pytali, czy środki te muszą zostać wykorzystane do końca roku. – Tak, jesteśmy do tego zobligowani. Jednak proszę się nie martwić, wszystkie dodatkowe środki zostaną wykorzystane – mówił Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby, nadania nazwy oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Hutnicze 5 – również otrzymał pozytywną opinię Komisji.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2019-11-05
Data aktualizacji: 2019-11-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź