Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Korzyści ze współpracy z klastrami

O tym jakie korzyści osiąga Gmina Miejska Kraków na współpracy z klastrami rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych. Mowa była także o klastrze innowacji na Zabłociu.

Fot. materiały prasowe / ZIM

Na początku posiedzenia przypomniano pokrótce czym są i skąd się wzięły klastry. Jak mówiła Magdalena Wiechniak, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, za prekursora koncepcji klastra uważa się brytyjskiego ekonomistę Alfreda Marshalla, który pod koniec XIX wieku obserwował skłonność firm z sektorów produkcyjnych do lokowania się w dystryktach przemysłowych w pobliżu konkurentów, dostawców i klientów. Z kolei koncepcja klastra została spopularyzowana przez amerykańskiego ekonomistę Michaela Portera. Zdefiniował on klastry jako geograficzne skupiska powiązanych ze sobą firm, które konkurują, ale też współpracują ze sobą.

Klastry w znaczący sposób wpływają na poziom konkurencyjności i innowacyjności podmiotów wchodzących w ich strukturę oraz regionu, w którym są zlokalizowane. Inicjują współpracę gospodarki ze sferą naukowo-badawczą. W konsekwencji wzrasta efektywność oraz jakość oferowanych produktów i usług. Klastry determinują także napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu, kształtują wysoce wyspecjalizowany rynek lokalny z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą (źródło: Zeszyty Naukowe – Ekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Urszula Broś). 

Jeśli chodzi o rozwój klastrów lokalnych, w Krakowie i całej Małopolsce funkcjonuje ich coraz więcej, m.in.: Małopolski Klaster Poligraficzny, Klaster Edutainment, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., MedCluster, Małopolski Klaster Turystyczny „Beskid”, Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych, Polski Klaster Technologii Kompozytowych. Jednak najprężniej działają: Klaster LifeScience Kraków (wpisany na listę Krajowych Klastrów Kluczowych), Klaster Zrównoważona Infrastruktura (wpisany na listę Krajowych Klastrów Kluczowych) oraz South Poland Cleantech Cluster. Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 r. jako sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science.

Radni pytali, jak wygląda współpraca Gminy Miejskiej Kraków z Klastrem LifeScience Kraków. Jak wyjaśniła Dyrektor Wiechniak, GMK partnerem klastra jest już od 2006 r. W 2018 r. Miasto Kraków zaangażowało się w międzynarodowe wydarzenie pn. „HACK4ELDER advantAGE”.  Istotna okazała się także współpraca przy LifeScience Open Space 2019 – najważniejszej  konferencji dedykowanej współpracy w branży life science w Polsce.

Na koniec Dyrektor Wiechniak mówiła o korzyściach dla GMK ze współpracy z klastrami. Wśród nich można wymienić: podniesienie poziomu atrakcyjności Gminy Miejskiej Kraków oraz regionu, tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury o charakterze naukowym i badawczo-rozwojowym, wzrost roli nowoczesnych technologii i transferu wiedzy, co sprzyja wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań użytecznych dla mieszkańców miasta. Istotne jest również podnoszenie konkurencyjności i pojawianie się w przestrzeni miejskiej nowych podmiotów gospodarczych, dzięki czemu przyciągana jest wysoko wykwalifikowana kadra oraz tworzone są nowe miejsca pracy.

Na komisji mowa była także o Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, dla którego stworzona została koncepcja. Klaster Zabłocie 20.22 stanie się miejscem, w którym kreowana będzie aktywność gospodarcza, ale także społeczna, kulturalna i edukacyjna. Ma tam zachodzić wymiana idei, doświadczeń, wiedzy i nieformalnych partnerstw między sektorem publicznym, biznesem, nauką, mieszkańcami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi. Efektem tej współpracy będzie powstanie integrującej się i współdziałającej, kreatywnej i społecznie wrażliwej zbiorowości uczestników.

 

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2019-10-25
Data aktualizacji: 2019-10-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź