Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O zajęciach dodatkowych

Podczas Komisji Edukacji radni dyskutowali o zajęciach dodatkowych w placówkach oświatowych w kontekście projektu uchwały o uczestnictwie dzieci w zajęciach zgodnych ze światopoglądem rodziców lub opiekunów prawnych oraz dodatkowo płatnych zajęciach w przedszkolach.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Radny Łukasz Wantuch po raz kolejny poruszył kwestię zajęć dodatkowo płatnych przez rodziców, które miałyby być prowadzone przez podmioty zewnętrze w budynkach przedszkoli. Zgodnie z informacją, którą otrzymał na poprzednim posiedzeniu Komisji Edukacji - takie zajęcia mogą być organizowane tylko po godzinach pracy przedszkola. Wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane przez dyrektora przedszkola samorządowego lub niesamorządowego publicznego muszą być bezpłatne dla rodziców. Rodzic ponosi opłatę 1 zł za każda kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin bezpłatnych. Wydział Edukacji podtrzymał to stanowisko w oparciu m.in. o ustawę Prawo Oświatowe. Dariusz Domajewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji przypomniał o kwocie 25 zł/mc na dziecko, jaka jest przekazywana przez jednostkę właśnie na organizację zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych. – Przedszkola niesamorządowe dostają pochodną z tego, w postaci zwiększonej do 120 proc. dotacji – uzupełnił Domajewski. – Zajęcia dodatkowe mogą prowadzić nie tylko nauczyciele przedszkola, ale też inne osoby zatrudnione, specjaliści.

- Nie ma takiej możliwości prawnej, żeby dyrektor przedszkola zezwolił na to, by osoba z zewnątrz zajmowała się opieką nad dziećmi. Opiekę tę w godzinach pracy placówki pełnią nauczyciele zatrudnieni w ramach umowy o pracę, posiadający do tego odpowiednie kwalifikacje. (…). Proszę pomyśleć o tym, że mamy do czynienia z dzieckiem w wieku 3-6 lat i musimy uwzględniać jego możliwości psychofizyczne. Ogromny nacisk w podstawie programowej kładziony jest na funkcję zabawy, na przebywanie dzieci na świeżym powietrzu. Psychologowie alarmują, że dzieci mają obecnie nadmiar zajęć dodatkowych – mówiła Krystyna Dudek, Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 95.

- Dostajemy środki w wystarczającej ilości, by zorganizować różnorodne formy zajęć dla dzieci. Kierujemy się ich zainteresowaniami, potrzebami zarówno dzieci jak i rodziców. Mamy szeroki wachlarz możliwości – przedszkolaki korzystają z ośrodków kultury, teatrów, muzeów, filharmonii, opery i można to zorganizować dla całej grupy dzieci w godzinach pracy przedszkola – dodała Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 140, Lucyna Martini.

Radny Łukasz Wantuch złożył wniosek formalny o wystosowanie do Kuratorium Oświaty zapytania o możliwość organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach przez pracowników zewnętrznych po godzinie 13:00. Wniosek został odrzucony.

Kolejnym punktem pracy komisji było opiniowanie projektu uchwały w sprawie udziału dzieci w zajęciach dodatkowych wyłącznie zgodnych ze światopoglądem rodziców lub opiekunów prawnych. Projekt został zgłoszony przez grupę mieszkańców, którą na posiedzeniu reprezentował jej przedstawiciel - Grzegorz Piątkowski.

- Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Nie wolno nam zapominać, że prawo określa dokładnie czego nie wolno zrobić bez zgody rodziców. (…) Brak jest podstaw prawnych, by zajmowała się tym zagadnieniem Rada Miasta – mówiła radna Teodozja Maliszewska.

- Jestem zaskoczona tym projektem uchwały. Wszystkie treści, które wychodzą poza podstawę programową muszą uzyskać zgodę rodziców – wtórowała jej Przewodnicząca Komisji Edukacji, Agata Tatara. Radna pytała, czy projektodawca ma taką wiedzę, żeby w Krakowie miały miejsce takie incydenty, by organizowane były zajęcia dodatkowe bez zgody rodziców. - w Krakowie nie znam takiego przypadku – odpowiedział referent projektu uchwały Grzegorz Piątkowski. Komisja wydała opinię negatywną do projektu uchwały.

Ostatnim punktem posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie. Komisja zaopiniowała go pozytywnie.

pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat