Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje w sprawie poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. Poszerzenie dotyczyłoby obszarów: Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Dzielnicy V Krowodrza, Dzielnicy VI Bronowice oraz Dzielnicy XIII Podgórze.

Fot. Mateusz Mosiala
Mateusz Mosiala

Od 22 września obowiązują zmiany w Strefie Płatnego Parkowania wprowadzone uchwałą Rady Miasta Krakowa z lipca tego roku. Strefa została poszerzona o rejon Zabłocia i os. Podwawelskiego. Obowiązuje ona od poniedziałku do soboty w godz. 10.00−20.00. Ta sama uchwała zakłada również poszerzenie strefy od 2020 r. w rejonie Grzegórzek, Dębnik, Zwierzyńca i Krowodrzy.

Tymczasem pod koniec września Rada Miasta Krakowa przyjęła kolejną uchwałę dotyczącą przeprowadzenia konsultacji w sprawie poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa konsultacje miałyby zostać przeprowadzone w dzielnicach II i III oraz w dzielnicach V i VI, na podstawie uchwał podjętych przez tamtejsze rady dzielnic. Na wniosek radnego Jacka Bednarza konsultacjami objęta została by Dzielnica XIII Podgórze.

- Na prośbę mieszkańców wystąpiłem z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w kwestii poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o kolejne obszary Krakowa. Otrzymałem bardzo dużo wniosków, monitów i zapytań w tej sprawie. Również poszczególne rady dzielnic podjęły uchwały w sprawie poszerzenia strefy na ich obszarach. Oczekiwania mieszkańców, którzy mieszkają blisko strefy, są jednoznaczne − również chcieliby się w niej znaleźć. Powinniśmy przeprowadzić jeszcze jedne konsultacje w wyniku których, jeżeli mieszkańcy oczywiście tego zechcą, powinno nastąpić ostateczne poszerzenie strefy – mówił Dominik Jaśkowiec podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Podkreślał także, że dotychczas żaden postulat zmniejszenia Strefy Płatnego Parkowania, czy też wykreślenia jakiegoś obszaru do niego nie dotarł, więc można założyć, że Strefa spełnia swoją funkcję.

Obszar objęty konsultacjami przylega bezpośrednio do funkcjonalnego centrum miasta. Charakteryzuje go wysoki udział zabudowy wielorodzinnej, a infrastruktura drogowa w większości stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków lub jest w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych. Na tym terenie mamy do czynienia także z trudnościami w dostępie do miejsc parkingowych, bowiem część z parkingów osiedlowych wykorzystywana jest przez osoby dojeżdżające do kompleksów biurowo-usługowych zlokalizowanych wewnątrz obecnie istniejącej Strefy Płatnego Parkowania oraz w obszarze określonym w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa zwraca uwagę, że ze Strefą wiążą się pewne problemy m.in. związane z funkcjonowaniem dróg wewnętrznych, czy też dróg, które są w zarządzie spółdzielni. Dlatego przy okazji konsultacji warto ten problem rozwiązać, by partnerzy społeczni przygotowali się do zmiany, uczestniczyli w niej i poparli projekt poszerzenia strefy.

Zgodnie z zapisami uchwały Prezydent powinien dokonać analizy w zakresie zasadności funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na wskazanym obszarze oraz przygotować propozycje szczegółowych rozwiązań, które stanowić będą przedmiot konsultacji społecznych. Te natomiast powinny trwać 60 dni i zakończyć się nie później niż 1 czerwca 2020 r. W proces konsultacji społecznych włączone zostaną rady dzielnic Miasta Krakowa.

W Dzielnicy II Grzegórzki konsultacje objęłyby osiedle Dąbie: obszar pomiędzy rzeką Białuchą a Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100) oraz ul. Miedzianą a rzeką Wisłą.

W Dzielnicy III Prądnik Czerwony – obszar pomiędzy: ul. Mogilską, Małą Obwodnicą Kolejową Krakowa (linia kolejowa nr 100), ul. Zenona Klemensiewicza, al. 29. Listopada, ul. Lublańską, al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, granicą Dzielnicy III Prądnik Czerwony z Dzielnicą XIV Czyżyny, ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów.

W Dzielnicy V Krowodrza konsultacjom poddany miałby zostać obszar dzielnicy nieobjęty dotąd Strefą Płatnego Parkowania, a w Dzielnicy VI Bronowice – wschodnia część osiedla Bronowice Wielkie.

W Dzielnicy XIII Podgórze konsultacje objęłyby obszar pomiędzy ulicami: Kamieńskiego, Aleją Powstańców Śląskich, Księdza Józefa Tischnera i Wadowicką.

Według Przewodniczącego RMK strefa buforowa stanowić powinna rozwiązanie pośrednie pomiędzy istniejącą Strefą Płatnego Parkowania a pozostałą częścią miasta.

– Chciałbym, by to już było ostatnie, docelowe rozszerzenie Strefy. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości pojawią się jakieś nowe postulaty – mówił Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Sugerował także, że opłaty w strefie buforowej powinny być niższe niż w pozostałych rejonach strefy, a godziny jej funkcjonowania krótsze.

pokaż metkę
Autor: MK
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat