Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pierwsze kroki projektu „Zeroemisyjny Kraków”

Piętnaście europejskich miast przystąpiło do programu Deep Demonstrations, stworzonego przez organizację Climate KIC oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Program ten ma na celu skutecznie zaangażować szeroką gamę interesariuszy – samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, a przede wszystkim mieszkańców, w proces tworzenia strategii zerowej emisji netto dla miast.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

Kraków jest pierwszym polskim miastem, które podjęło wyzwanie osiągnięcia stanu neutralności klimatycznej, czyli zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku. Na proces składają się zarówno rygorystyczne badania, jak i warsztaty pozwalające na wymianę wiedzy, mapowanie istniejących już w Krakowie systemów i konsultacje z mieszkańcami oraz testowanie rozwiązań wypracowanych podczas owych warsztatów w postaci eksperymentalnych pogłębionych demonstracji. Już do końca roku 2019 połączenie metod wybranych dla tego konkretnego projektu powinno dostarczyć pierwszych danych i informacji na temat głównych wyzwań na drodze miasta do zerowej emisji netto, kluczowych interesariuszy istotnych dla każdego z wyzwań oraz zarys eksperymentów niezbędnych do stworzenia strategii zeroemisyjności. 

19 i 20 września w Browarze Lubicz odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące program „Zeroemisyjny Kraków”. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych, nauki i biznesu. Celem warsztatu było zainaugurowanie i przedstawienie ram projektu, zainspirowanie uczestników doświadczeniami zagranicznych miast (Amsterdam, Skopje) w zakresie zmniejszania emisyjności, rozpoczęcie dyskusji o wizji miasta w kontekście zeroemisyjności oraz dokonanie wstępnych ustaleń organizacyjnych realizacji projektu – komunikacji między uczestnikami i organizatorami, udział w kolejnych spotkaniach, potrzebne materiały etc.

Zespół Pracowni Miejskiej, która razem z Urzędem Miasta Krakowa oraz EIT Climate KIC koordynuje projekt, zebrał najważniejsze wnioski powstałe dzięki pracy uczestników warsztatu. Uczestniczki i uczestnicy zwrócili uwagę na to, że problematyka emisyjności w Krakowie ma charakter bardzo złożony i wielowątkowy – wiąże się przezwyciężaniem wielu trudności, w tym zmiany myślenia, postaw oraz zachowań mieszkańców miasta (także administracji samorządowej). Duże utrudnienia, zdaniem uczestników, powodują też ograniczenia finansowe, legislacyjne (także niesprzyjające czynniki zewnętrzne, w tym polityka państwa) oraz sprawcze (ograniczone możliwości samorządu). Zmianom myślenia i podjęciu działania na rzecz zeroemisyjności miasta ma zaś sprzyjać stopniowy wzrost świadomości mieszkańców, jednoczesne dalsze wspieranie tego wzrostu, a także inspiracja ze strony aktywnie działających w mieście organizacji społecznych.

Istotnymi tematami podnoszonymi podczas spotkania były także transport oraz przemieszczanie się w mieście – istnieje wyraźna potrzeba ograniczenia ruchu samochodów z silnikami spalinowymi (szczególnie w centrum) wraz z dalszym rozwojem alternatyw i edukowaniem o nich. Kolejnym ważnym aspektem wskazywanym przez uczestników i uczestniczki były odnawialne źródła energii – jest potrzeba zdiagnozowania potencjału wykorzystania energetyki odnawialnej w mieście oraz zaprojektowania systemu efektywnego jej wykorzystania.

Organizatorzy zapowiedzieli już kolejny etap projektu „Zeroemisyjny Kraków”. 11 października Urząd Miasta Krakowa, EIT Climate KIC oraz Pracownia Miejska zapraszają wszystkich zainteresowanych na kolejny warsztat, którego celem będzie przeanalizowanie wszystkich źródeł i aspektów emisyjności w Krakowie (mapowanie systemu), zidentyfikowanie tych obszarów, które będą wyzwaniem w ograniczaniu emisyjności i ustalenie, jakich danych szczegółowych będziemy potrzebować, żeby je dobrze zrozumieć. Dla każdego z obszarów zidentyfikowana zostanie również lista osób, instytucji, organizacji oraz firm, które mogą być pomocne w procesie analizowania wyzwań i poszukiwania rozwiązań.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w zapowiadanym warsztacie, proszę zgłaszać się do Bartłomieja Bolczyka z Pracowni Miejskiej pod adresem mailowym b.bolczyk@pracowniamiejska.pl. Wszystkie informacje na temat kolejnych działań w ramach projektu „Zeroemisyjny Kraków” są na bieżąco podawane na stronach: Facebook.com/pracowniamiejska i Facebook.com/KrakowO2.

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat