Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sesja w liczbach

21. sesja Rady Miasta Krakowa trwała ponad 13 godz. W tym czasie radni podjęli 48 uchwał, 20 projektów uchwał procedowali w pierwszym czytaniu, jeden projekt uchwały został odesłany do projektodawcy, a rezolucja w sprawie Organizacji Igrzysk Europejskich do zaopiniowania przez Komisję Sportu i Kultury Fizycznej. Radni wysłuchali także informacji Prezydenta na temat Organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku.

Fot. Magdalena Bartlewicz
Magdalena Bartlewicz

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna”; podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie oraz nadania nazwy Budowniczych Nowej Huty obszarowi pomiędzy Nowohuckim Centrum Kultury a osiedlem Centrum E.

Radni zagłosowali również za opracowaniem programu wsparcia dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalach im. G. Narutowicza i im. S. Żeromskiego oraz Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Wybrali także wiceprzewodniczącego Komisji Planowania i Ochrony Środowiska, został nim Włodzimierz Pietrus.

Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta polegających na realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Kraków terenów pod ogólnodostępną zieleń publiczną. Radni przyjęli także uchwałę kierunkową w sprawie określenia działań związanych ze wskazaniem możliwych rozwiązań kwestii zadłużenia klubu Wisła Kraków w stosunku do Gminy Kraków oraz określenia możliwych sposobów finansowania krakowskich klubów sportowych w zakresie sportu seniorskiego (zawodowego) poprzez jednolity i transparentny program zaangażowania Gminy Kraków w sport seniorski.

Odbyły się pierwsze czytania projektów uchwał m.in. w sprawie: przyjęcia „Powiatowego programu zwiększania lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040”; wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiej Infrastruktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie „Klimat-Energia-Odwodnienie”. Radni procedowali także w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie w strefie. Termin wprowadzania autopoprawek ustalony został na 16 lipca, natomiast ostateczny termin zgłaszania poprawek do projektu uchwały mija 17 lipca.

Radni odesłali do projektodawcy projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, wg druku nr 447 w celu przeprowadzenia analizy prawnej i dostosowania projektu uchwały do następujących w tej kwestii zmian prawnych.

Podsumowanie 21. sesji Rady Miasta Krakowa.

Kolejna zwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 28 sierpnia. Natomiast 17 lipca o godz. 14 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa poświęcona m.in. zmianom w strefie płatnego parkowania.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat