Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Głównie o finansach

Podczas dwóch kolejnych sesji Rady Miasta Krakowa radni zadecydują o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, a także udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium dla Prezydenta Miasta Krakowa za 2018 r.

Fot. Magdalena Bartlewicz
Magdalena Bartlewicz

Obie sesje odbędą się już w najbliższą środę, 26 czerwca. Pierwsza sesja (19. w tej kadencji) rozpocznie się wyjątkowo o godz. 9:00, natomiast 20. sesja RMK podczas której odbędą się głosowania m.in. w sprawie absolutorium rozpocznie się o godz. 15:00.

Co, poza finansami miasta, będzie przedmiotem 19. sesji Rady Miasta Krakowa?

Radni ustalą kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powołania „Nocnego Burmistrza”. Będzie to już II czytanie projektu uchwały autorstwa Klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

W trybie jednego czytania zdecydują w sprawie nadania nazwy Plac Pocztowy im. Budowniczych Nowej Huty bezimiennemu placu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Stanisława Mierzwy i Gustawa Daniłowskiego. Jest to projekt uchwały autorstwa grupy radnych.

Kolejnym projektem uchwały autorstwa grupy radnych jest Podjęcie działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie. Ten projekt uchwały także będzie procedowany w trybie jednego czytania.

Radni po raz kolejny zmierzą się z projektem uchwały dotyczącym zakazu wieszania dykt wyborczych w pasie drogowym. Pierwsza uchwała została unieważniona przez Wojewodę Małopolskiego. Jest to projekt autorstwa Klubu Radnych „Przyjazny Kraków”.

W trybie jednego czytania radni zagłosują w sprawie projektu uchwały dotyczącego Poprawy ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń medycznych. Autorem projektu jest klub Radnych „Przyjazny Kraków”.

Ustalą także kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego. Jest to projekt uchwały Komisji Dialogu Obywatelskiego i procedowany będzie w trybie jednego czytania.

Ostatnim projektem, który głosowany będzie podczas 19. sesji Rady Miasta Krakowa będzie Rezolucja w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego. Jest to projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Ponadto radni zagłosują w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023. Jest to projekt uchwały Prezydenta Miasta Krakowa.

Porządek obrad 19. i 20. sesji Rady Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Autor: Małgorzta Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat