Biznes rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Grodzki Urząd Pracy aktywizuje, szkoli i doradza

Według ostatnich danych GUS stopa bezrobocia w Krakowie wynosi 2,4 proc.. To rekordowo niski poziom, niemal dwa razy niższy niż średnia dla Małopolski, będącej zresztą na trzecim miejscu wśród województw najmniej dotkniętych bezrobociem. Dobra kondycja rynku pracy w naszym mieście i regionie to oczywiście splot wielu czynników – m.in. dynamicznie rozwijającego się sektora nowoczesnych usług biznesowych. Ale do spadku bezrobocia przyczyniają się także działania, które z wykorzystaniem różnych instrumentów prowadzi Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, oferując pomoc w znalezieniu zatrudnienia, przekwalifikowaniu się czy założeniu własnej firmy.

Fot. gupkrakow.pl
gupkrakow.pl

Giełdy pracy, podczas których pracodawcy spotykają się z kandydatami na oferowane stanowiska, to jedna z form pośrednictwa pracy. Tylko w maju GUP zorganizował cztery takie giełdy i przeprowadził rekrutację na 67 wolnych miejsc pracy.

Podobną funkcję spełniają targi pracy. 29 maja w TAURON Arenie odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z Pracą”. Wzięło w nich udział ponad 80 pracodawców, urząd uruchomił tam również stanowisko doradców zawodowych, strefę przedsiębiorczości i punkt informacyjny, odbyły się bezpłatne warsztaty i szkolenia. Aby pozyskiwać wolne miejsca pracy, GUP intensywnie współpracuje z pracodawcami lokalnego rynku pracy.

Co roku GUP w Krakowie uczestniczy w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Małopolsce – na terenie urzędu organizowane są wtedy spotkania informacyjne, na których można dowiedzieć się, jak opracować biznesplan i zdobyć środki na podjęcie działalności gospodarczej. Specjaliści GUP, ZUS i US przekazują wiedzę składającą się na „ABC nowego przedsiębiorcy”.

GUP w Krakowie realizuje dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowane do różnych grup wiekowych. Pierwszy z nich ma celu aktywizację osób w wieku 18–29 lat, w szczególności takich, które nie pracują, nie szkolą się ani nie kształcą. Drugi adresowany jest do osób powyżej 30. roku życia należących do grup znajdujących się w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy (niskie kwalifikacje, długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność). W ramach obu projektów udzielana jest kompleksowa pomoc, na którą składają się m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staż, szkolenie, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, prace interwencyjne. W wymienionych projektach, od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r., weźmie udział łącznie 1051 osób (612 do 29 roku życia oraz 439 w wieku 30+).

Aktywna współpraca GUP z instytucjami partnerskimi, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE na realizację projektów skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy – to kolejna płaszczyzna walki z bezrobociem. Projekty te umożliwiają uczestnikom otrzymanie realnego wsparcia finansowego w formie staży, szkoleń, dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także korzystanie z opieki psychologicznej. GUP współpracuje też ze szkołami specjalnymi i ośrodkami szkolno-wychowawczymi, których uczniowie odbywają praktyki zawodowe na terenie urzędu. Pracownicy GUP biorą udział w posiedzeniach Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz w spotkaniach będących częścią inicjatywy Startup Europe Week.

Warto pamiętać o tym, że Grodzki Urząd Pracy to nie tylko pośredniak, ale również fachowy doradca dla wszystkich zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej. Organizuje warsztaty, przekazując praktyczną wiedzę na temat dofinansowania do biznesu, form opodatkowania, preferencyjnych składek ZUS, ulgi na start.

Istotnym elementem działalności GUP jest oczywiście poradnictwo zawodowe, stanowiące często nieocenioną pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Obejmuje ono także uczniów i studentów. Mogą z niego korzystać także więźniowie aktywizowani w oparciu o indywidualne plany oddziaływań resocjalizacyjnych. Poradnictwo to zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe (np. warsztaty). Doradcy zawodowi posługują się różnymi metodami i narzędziami, w tym także specjalistycznymi badaniami testowymi, za pomocą których da się określić predyspozycje zawodowe czy stopień posiadanych kompetencji.

Elementem przeciwdziałania bezrobociu jest także refundacja prac interwencyjnych i robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50. roku życia, bonu zatrudnieniowego czy jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne. Istnieje także możliwość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do szóstego roku życia, zwiększająca atrakcyjność podjęcia aktywności zawodowej przez osoby dopiero wchodzące na rynek pracy. Z kolei program prac społecznie użytecznych w wielu przypadkach pomógł „wyciągnąć osoby bezrobotne z domu” i włączyć je w rytm dnia pracy. Jest to często bardzo trudne w przypadku osób długo nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Taki program zachęca je do aktywności i dostarcza środków finansowych.

Wreszcie GUP pomaga także pracodawcom – od 2014 r. w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansuje lub dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników, zapobiegając tym samym utracie zatrudnienia przez osoby, których kompetencje są nieadekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki. Ponadto GUP wspiera osoby bezrobotne i poszukujące pracy poprzez finansowanie szkoleń oraz finansowanie egzaminów i uzyskania licencji.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat