Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wybory do KRDPP

Od 14 czerwca do 1 lipca trwają wybory do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. KRDPP wybierana jest już po raz czwarty na trzyletnią kadencję. Rada pełni funkcję doradczą dla prezydenta i urzędników miejskich, a dla krakowskich organizacji pozarządowych jest instytucją, która daje możliwość wpływania na kluczowe dla NGO decyzje miasta.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Do konkursu zgłoszonych zostało niemal 30 kandydatur, każda z poparciem co najmniej trzech organizacji. Aby ułatwić dokonanie wyboru członków Rady na nową kadencję, Urząd Miasta zorganizował debatę kandydatów, w której kandydaci mieli okazję nie tylko sprawdzić swoją orientację w dotychczasowych działaniach Rady, ale również przedstawić swoje dokonania, zaprezentować własny punkt widzenia i pomysły na aktywność podejmowaną przez członków Rady.

Wśród najciekawszych wątków podejmowanych przez uczestników pojawił się temat poszerzenia kompetencji KRDPP, która zgodnie z zapisami uchwały, ma się zajmować konsultowaniem i opiniowaniem dokumentów i projektów uchwał, a także współpracować z Małopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, która funkcjonuje przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz z Komisjami Dialogu Obywatelskiego.

Kandydaci podkreślali ogromne znaczenie współpracy między organizacjami nie tylko podczas odgórnie organizowanych konferencji i seminariów, ale przede wszystkim na co dzień we wspólnie podejmowanych akcjach. Pojawił się też pomysł, by w konkursach grantowych ogłaszanych przez miasto wpisać wymóg wykonywania części zadań przez współpracujące NGO. Byłby to świetny sposób na dofinansowanie działalności nie tylko jednej organizacji, ale również tych, które stałyby się podwykonawcami zadań. Co więcej, wydane w ten sposób miejskie pieniądze wracałyby do miasta i jego mieszkańców.

Głosować na członków KRDPP może każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Krakowa. Na formularzu do głosowania, podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentacji, wskazać można maksymalnie ośmiu kandydatów do Rady.

Formularze do głosowania należy składać w formie papierowej i podpisanej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza) na adres: ngo@um.krakow.pl.

Na kopercie z formularzem należy umieścić pieczęć nagłówkową organizacji głosującej oraz dopisek: „Głosowanie na członka do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji”.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacje o tym, którzy kandydaci weszli do Rady zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Informacje o wyborach – w tym pełną listę nazwisk kandydatów - można sprawdzić w miejskim portalu dla krakowskich organizacji pozarządowych: ngo.krakow.pl oraz bip.krakow.pl, uzyskać pod numerem telefonu 12 616 78 11 lub 12 616 50 55 lub kierując pytanie na adres e-mail: ngo@um.krakow.pl.

Rada działa od 2012 roku, pierwsze dwie kadencje – zgodnie z uchwałą - trwały dwa lata, od 2016 roku obowiązuje kadencja trzyletnia. Rada liczy 16 członków, z czego osiem osób to przedstawiciele organizacji pozarządowych, cztery wskazywane są przez prezydenta Krakowa, a kolejne cztery osoby to radni miejscy.

bs_190612_8525.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8529.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8532.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8535.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8541.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8543.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8552.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8558.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8579.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8593.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8596.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8600.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8608.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8615.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8623.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8630.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8633.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8645.jpg-debata KRDPP
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_190612_8525.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8529.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8532.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8535.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8541.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8543.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8552.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8558.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8579.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8593.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8596.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8600.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8608.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8615.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8623.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8630.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8633.jpg-debata KRDPP
bs_190612_8645.jpg-debata KRDPP
pokaż metkę
Autor: DOMINIKA JAŹWIECKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat