Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Powstanie centrum społecznych i technologicznych innowacji

Wspólna przestrzeń dla start-upów, mikroprzedsiębiorców, grup twórczych, organizacji społecznych to idea Klastra Zabłocie 20.22. Kilka dni temu Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na realizację tego zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. – Zadaniem wyłonionego w naszym przetargu wykonawcy będzie opracowanie m.in. dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich zgód, a także budowa nowej przestrzeń na innowacyjnych firm i organizacji społecznych. Klaster powstanie w oparciu o dwa istniejące budynki magazynowe przy ul. Zabłocie, w rejonie torów kolejowych – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie. Oferty można składać do środy, 19 czerwca. Zgodnie z założeniem, inwestycja ma się zakończyć wiosną 2021 roku. Szczegółowe informacje o przetargu można znaleźć tutaj.

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 to jeden z najnowszych projektów zleconych do realizacji Zarządowi Inwestycji Miejskich w Krakowie. Jego ideą jest stworzenie przestrzeni zapewniającej techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki, czy spędzania wolnego czasu. – Chodzi o integrację różnych środowisk, które pod jednym dachem znajdą wspólną przestrzeń do działania: startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności – wyjaśnia Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Udział w funkcjonowaniu Klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi.

Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, przestrzeń Klastra Zabłocie 20.22 podzielona zostanie na tzw. strefy, z których najważniejsze to:

  • Strefa Przedsiębiorczości – obejmuje działalności w zakresie „start-upów”, inkubatorów przedsiębiorczości, innych, innowacyjnych form przedsiębiorczości.
  • Strefa Kreatywna – obejmuje działalności w obszarze sztuki i designu, tzw. „nowych mediów”, akcji artystycznych skierowanych do różnych środowisk, terapii poprzez wystawiennictwa.
  • Strefa Innowacji Społecznych – obejmuje działalność organizacji pozarządowych (NGO) typu non-profit, charytatywnych, społecznych, obywatelskich i niezależnych tzw. inkubatorów i laboratoriów społecznych („social labs”), a także innych form innowacji społecznych, w tym grup nieformalnych.
  • Strefa Miejska to przede wszystkim Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK i jego partnerów.

Ponadto, w ramach Klastra Zabłocie 20.22 powstanie strefa integracji - przestrzeń wymiany i interakcji użytkowników.

Projekt Klastra Zabłocie 20.22 realizowany będzie w oparciu do dofinansowanie ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację w ramach Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-05-21
Data aktualizacji: 2019-05-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź