Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wyniki naboru do szkół podstawowych

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do krakowskich samorządowych szkół podstawowych. Oferta obejmowała 6370 miejsc, a do szkół wskazanych we wniosku zakwalifikowało się 5597 dzieci. Do piątku, 17 maja rodzice muszą złożyć oświadczenie, że chcą by ich dziecko uczyło się w wybranej szkole.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

8 maja – poprzez wywieszenie w szkołach listy dzieci zakwalifikowanych – ogłoszono wyniki pierwszego etapu rekrutacji do szkół podstawowych. Od 9 do 17 maja rodzice mają czas na to, by potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane. W poniedziałek, 20 maja o godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą mogli składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora szkoły). We wtorek, 21 maja rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

W Krakowie nabór do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 jest prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (krakow.elemento.pl). Zapisy do klas I dotyczą uczniów urodzonych w 2012 r. (siedmiolatków) oraz dzieci starszych korzystających w zeszłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2013 roku) – pod warunkiem że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Należy pamiętać, że dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostało zarejestrowanych 5723 dzieci – w tym 2783 dziewczynek i 2940 chłopców (w ubiegłym roku zarejestrowano 5695 dzieci). Rozkład wiekowy dzieci zakwalifikowanych do szkół jest następujący:

  • 3 dzieci urodzonych w 2010 roku,
  • 67 dzieci urodzonych w 2011 roku,
  • 5357 dzieci urodzonych w 2012 roku,
  • 170 dzieci urodzonych w 2013 roku.

Najwięcej, bo 149 podań złożono do Szkoły Podstawowej nr 149 ul. Franciszka Bujaka 15.

Po zakończeniu etapu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych na stronie internetowej krakow.elemento.pl opublikowana zostanie lista wolnych miejsc – stanie się to w poniedziałek, 20 maja o godz. 12.00.

Kandydaci, którzy nie wzięli udziału w marcowej rekrutacji, mogą zostać zgłoszeni w rekrutacji uzupełniającej. Od 21 do 28 maja przyjmowane będą wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w tradycyjnej (a nie elektronicznej) formie.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat