Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dwa medale, jeden tytuł

Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla prof. Antoniego Dziatkowiaka, Srebrny Medal Cracoviae Merenti dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Brązowy dla dra inż. arch. Krzysztofa Wielgusa – to tylko niektóre z uchwał podjętych podczas 15. sesji Rady Miasta Krakowa.

Fot. Magdalena Bartlewicz
Magdalena Bartlewicz

Sesja trwała 7 godzin, radni podjęli 40 uchwał i 4 rezolucje. Piętnaście projektów uchwał procedowanych było podczas pierwszego czytania.

Radni podjęli uchwały kierunkowe do Prezydenta w sprawie: elektrycznych hulajnóg; renowacji i zabezpieczenia bloków z wielkiej płyty; oświetlenia pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym; tablic informacyjnych Warunków Zabudowy
i Zagospodarowania Terenu i pozwoleń na budowę. Radni zadecydowali też o przyjęciu uchwały autorstwa klubu radnych Przyjazny Kraków w sprawie nadania nazwy ulicy Dawida Altera Kurzmanna. Przyjęli też uchwałę, na mocy której Adam Migdał został Wiceprzewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Podjęte przez radnych rezolucje dotyczyły: wszczęcia kontroli w Wojewódzkim Inspektoriacie Ochrony Środowiska w Krakowie w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi zanieczyszczenia gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Krakowa; dramatycznej sytuacji finansowej krakowskich szpitali miejskich, działających na prawach szpitali powiatowych; rozpoczęcia prac nad uregulowaniem statusu hulajnóg elektrycznych oraz w sprawie cofnięcia delegacji do pracy w Nowym Sączu radnego Dominika Jaśkowca, jednocześnie pracownika Urzędu Marszałkowskiego.

Przyjęli też sześć uchwał związanych z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Nowe Miasto”, „Wiedeńska”, „Osiedle Widok”, „Lindego”, „Morelowa”, „Wola Justowska – Hamernia”.

Zabudowa niezgodna z planem miejscowym

Radni wysłuchali też informacji na temat podjętych działań mających na celu wstrzymanie samowoli budowlanej przy ul. Reduta. Punkt ten na sesję RMK wprowadzony został przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca. Informacje na ten nielegalnej zabudowy przedstawiła radnym Małgorzata Boryczko, dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Potwierdziła, że budynek stawiany jest przy ul. Reduta bez wymaganych dokumentów, niezgodnie z planem miejscowym, który przewiduje w tym miejscu zieleń. Wykonawca ma teraz czas na uzupełnienie dokumentacji, bowiem prawo przewiduje procedurę zalegalizowania samowoli budowlanej. Warunkiem legalizacji jest jednak zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzję w sprawie ewentualnej rozbiórki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego podejmie najprawdopodobniej w czerwcu. Radni Miasta Krakowa stoją na stanowisku, że konieczna jest rozbiórka samowoli budowlanej.

Kolejna zwykła sesja RMK odbędzie się w środę, 22 maja.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat