Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkretnie ze spółdzielcami

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec spotkał się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 z przedstawicielami krakowskich spółdzielni mieszkaniowych. W spotkaniu wziął również udział Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Fot. Magdalena Bartlewicz
Magdalena Bartlewicz

Uczestnicy poruszyli trzy ważne dla spółdzielców zagadnienia: powstanie parkingów na terenach należących do spółdzielni, realizacji ogólnodostępnych placów zabaw czy ogródków jordanowskich na terenach spółdzielni oraz przyłączenia nieruchomości spółdzielni do centralnej ciepłej wody użytkowej.

Wyeliminować piecyki gazowe

- Już 17 spółdzielni mieszkaniowych dołączyło do programu „Ciepła woda bez piecyka” oraz kompleksowego wdrożenia rozwiązania we wszystkich zarządzanych budynkach. W ciągu najbliższych 4 lat piecyki gazowe zostaną wyeliminowane, a woda w kranach będzie podgrzewana ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. Od 15 lat Program „Ciepła woda bez piecyka” służy poprawie bezpieczeństwa i podnoszeniu komfortu życia mieszkańców. Jego efektem jest wyeliminowanie niemal 34 500 piecyków gazowych w 811 blokach mieszkalnych – mówił podczas spotkania Marian Łyko, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Pilotażowy program tworzenia placów zabaw

Z kolei Jarosław Tabor, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej opowiadał zgromadzonym o pilotażowym programie tworzenia na terenach spółdzielni placów zabaw. W tym roku na program ten przeznaczonych jest 200 tys. zł, mogą w nim wziąć udział 3 spółdzielnie mieszkaniowe. Wskazane przez spółdzielnię urządzenia zostaną zakupione przez ZZM, który na 5 lat weźmie w zarząd taki plac zabaw. Po tym czasie spółdzielnia będzie mogła odkupić je, oczywiście odliczając amortyzację. Obecni na sali członkowie spółdzielni mieli zastrzeżenia do bardzo niskiej kwoty przeznaczonej na program podkreślali, że 200 tys. wystarczyło, ale dla jednej spółdzielni, a nie trzech.

W trakcie rozmowy z Andrzejem Wałkowiczem, prezesem Miejskiej Infrastruktury o możliwości budowy lokalnych parkingów na osiedlach – spółdzielcy podnosili m.in. kwestię możliwości ogólnodostępności takich parkingów do godz. 20, potem powinny służyć jedynie mieszkańcom do parkowania. Przedstawicielka spółdzielni mieszkaniowej Mistrzejowice podkreślała, że od kilku lat jej władze nie mogą doprosić się remontu parkingu, który jest w fatalnym stanie. Ustalone zostało, że w sprawie budowy parkingów na terenach spółdzielni odbędzie się spotkanie przedstawicieli spółdzielni z Miejską Infrastrukturą, najprawdopodobniej we wrześniu.

Warto się spotykać i rozmawiać

Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że warto się spotykać w takim gronie i dążyć do rozwiązywania problemów.

- Jak widać, warto rozmawiać. Pierwsze konkrety już są. Ze swojej strony obiecuję twórcze rozwijanie placów zabaw przy spółdzielniach mieszkaniowych – mówił Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Po tym, jak Marek Lorenc, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny zasugerował, by wzorem innych europejskich miast wprowadzić zakaz ruchu samochodowego np. w niedzielę, albo możliwość wjazdu w niektóre rejony miasta tylko samochodów z parzystymi bądź nieparzystymi numerami rejestracyjnymi – Przewodniczący również zaproponował, że przygotowany zostanie projekt rezolucji w tej sprawie. – Zobaczycie państwo jak to uspokoiłoby ruch, jak dobrze wpłynęłoby na jakość powietrza – mówił Marek Lorenc.

- Spółdzielcy to środowisko, które dla samorządu jest środowiskiem partnerskim. To ludzie, którzy wykonują pracę społeczną na osiedlach i warto z nimi rozmawiać o problemach spółdzielczości, o problemach, które ich dotykają na co dzień. To także środowisko, które obok dzielnic jest najbardziej aktywne w lokalnych sprawach krakowskich. Samorząd może zrobić wiele dobrego dla lepszej współpracy i pomóc w wykonywaniu obowiązków przez spółdzielców – mówił o spotkaniu z przedstawicielami spółdzielni Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

To kolejne ze spotkań organizowanych przez Przewodniczącego RMK – w marcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych. W planach jest spotkanie z małymi klubami sportowymi.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat