Wsparcie dla startupów

Formy wsparcia miasta dla startupów były tematem posiedzenia komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Wsparcie dla startupów
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

Miasto startupy wspiera na wiele różnych sposobów. Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Katarzyna Wysocka skupiła się jednak głównie na wsparciu finansowym, pomijając tym razem wsparcie miękkie oferowane przez Kraków, jak promocję, pomoc w organizacji wydarzeń czy wsparcie merytoryczne.

W ramach wsparcia finansowego Miasto organizuje m.in. Otwarty Konkurs Ofert. W 2018 roku przeznaczono na niego 250 tys. zł. W zeszłym roku nagrodzono m.in. Letnią Szkołę Innowacji czy Inkubator Przedsiębiorczości Nowa Huta. W tym roku konkurs jest na etapie realizacji. Obecnie oceniane są zgłoszone oferty. Do udziału w edycji 2019 zgłoszono 14 ofert. Budżet wynosi 280 tys. zł.

Kolejnym zadaniem jest Tydzień Startupów Start KRK up. W 2018 roku budżet zadania wynosił 400 tys. zł. W ramach Tygodnia Startupów odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń kierowanych do lokalnych działaczy. Wzięło w nim udział 3 tys. uczestników. W 2019 roku budżet tego wydarzenia wynosi 250 tys. zł. Jest to otwarty konkurs ofert. Nabór się jeszcze nie rozpoczął.

Przewodniczący Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Łukasz Sęk dopytywał z czego wynikają zmiany w budżetach konkursów ofert. Chodzi o zwiększenie budżetu w przypadku Otwartego Konkursu Ofert o 30 tys. oraz zmniejszenie dla Tygodnia Startupów o 150 tys. zł. w stosunku do roku ubiegłego. – W zeszłym roku złożone wnioski opiewały na kwotę 280 tys. dlatego zwiększyliśmy budżet dla Otwartego Konkursu Ofert natomiast na Tydzień Startupów wpłynęły wnioski na kwotę 240 tys. dlatego budżet został zmniejszony – wyjaśniała dyrektor Wysocka.

Ponadto Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji wymieniła szereg innych wydarzeń wpieranych przez miasto, m.in. Hackathon HackYeah (2017), Health & Lifestyle Festival, OMG KRK. Formą wspierania startupów jest także udział Krakowa w projektach unijnych CERIecon oraz Growing Internationally (promocja potencjału gospodarczego KRK).

Radny Jan Stanisław Pietras interesował się skalą działalności startupów w Krakowie oraz w jakich dziedzinach działają najczęściej. Jak wyjaśniali Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, jak i Michał Adamczyk, Prezes Fundacji Kraków Miastem Startupów, ciężko jest zliczyć startupy w Krakowie. – Startup nie ma jednej definicji. Ale możemy mówić o kilkuset przedsięwzięciach o charakterze startupowym w Krakowie – mówił Michał Adamczyk. - Czasem trudno stwierdzić, kiedy startup zamienia się w przedsiębiorstwo – uzupełniała Katarzyna Wysocka.

- Wpieramy działania startupów w nadziei, że coś się z nich urodzi – mówił Michał Adamczyk Prezes Fundacji Kraków Miastem Startupów i dodaje -  około ¾ startupów w Krakowie to szeroko rozumiana branża IT, wyróżnia się także branża lifescience, czyli medyczna.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzta Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także