Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przetarg na dorożki konne na Rynku Głównym

26 kwietnia 2019 r. Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przeprowadzi przetarg, którego zwycięzcy uzyskają prawo wjazdu oraz korzystania z postoju dla dorożek konnych na Rynku Głównym. Do rozdysponowania są 3 uprawnienia, które będą obowiązywać od początku czerwca 2019 r. do końca roku 2021, czyli przez ponad dwa i pół roku.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Znajdujący się na Rynku Głównym postój dla dorożek konnych zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Sławkowską i Floriańską; mieści 18 pojazdów zaprzęgowych. Ponieważ uprawnienia do korzystania z postoju przyznawane są odrębnie
na parzyste i nieparzyste dni miesiąca, łącznie ruch turystyczny na Rynku Głównym może być obsługiwany przez 36 dorożkarzy.

Przetarg, który wyłonił przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z postoju na Rynku Głównym w ciągu kolejnych 3 lat (2019-2021), odbył się jesienią ubiegłego roku. – W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zostały zawarte umowy cywilnoprawne z 33 przedsiębiorcami. Celem kwietniowego przetargu jest więc uzupełnienie grona dorożkarzy mających prawo do postoju w Rynku Głównym i rozdysponowanie pozostałych 3 uprawnień – tłumaczy Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK.

Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnych licytacji, których przedmiotem będzie wysokość miesięcznej opłaty netto za korzystanie z uprawnień. W sali, w której będzie się odbywał przetarg, podczas jego trwania będą mogli przebywać wyłącznie oferenci zakwalifikowani do uczestnictwa, reprezentujący ich pełnomocnicy oraz członkowie komisji przetargowej. Zwycięzcami licytacji będą oferenci, którzy zaoferują najwyższe stawki. Cena wywoławcza dla każdego z uprawnień jest identyczna i wynosi 3 tys. zł netto. Zwycięzcy licytacji nabędą prawo do zawarcia umów cywilnoprawnych uprawniających do korzystania z postoju dla dorożek konnych na Rynku Głównym do końca 2021 r.

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w przetargu? – W terminie do dnia 19 kwietnia br. należy wpłacić wadium w kwocie 9 tys. zł oraz już w dniu przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokumenty, które są szczegółowo wymienione w ogłoszeniu o przetargu. Również w ogłoszeniu wskazane są dodatkowe dokumenty, które zwycięzcy przetargu powinni przedłożyć w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, przed podpisaniem umów udostępnienia uprawnień – wyjaśnia Tomasz Derlatka, przewodniczący komisji przetargowej. W przetargu mogą wziąć udział tylko przedsiębiorcy, którzy nie posiadają aktualnie obowiązujących uprawnień do korzystania z postoju dla dorożek na Rynku Głównym, nie mają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej, terminu i miejsca przetargu, a także warunków, jakie należy spełnić, aby przystąpić do przetargu, a następnie nabyć uprawnienia do zawarcia umowy, zamieszczone są w ogłoszeniu o przetargu. Pełna treść ogłoszenia jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa: przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, al. Powstania Warszawskiego 10 i ul. Wielickiej 28a. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Referacie Handlu i Usług Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, s. 813, w godzinach pracy urzędu, oraz pod numerami telefonów: 12-616-92-48 i 12-616-97-96.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-03-26
Data aktualizacji: 2019-03-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź