Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

W środę sesja RMK

W najbliższą środę, o godz.10:00 rozpocznie 12. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad, który obejmuje 41 punktów znalazły się projekty uchwał dotyczące planów miejscowych, wyznaczenia religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć, ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadaczy Karty Krakowskiej, czy programu „Nie marnuję, jedzenie szanuję”, czyli zakupu lodówek w ramach food-sharingu.

Radni podejmą decyzję m.in. w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, projekt uchwały. Druk procedowany będzie w trybie jednego czytania. W tym samym trybie radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie Powołania „Nagrody Gdańskiej” ku pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza dla organizacji pozarządowych, których działania skupiają się na promowaniu postaw obywatelskich i przeciwstawianiu się mowie nienawiści. Jest to projekt grupy radnych.

Projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta autorstwa Klubu „Kraków dla Mieszkańców” dotyczący utworzenia klastra energii z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków także znalazł się w porządku sesji, jak i projekt klubu radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta w zakresie ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadacza Karty Krakowskiej. Chodzi o jednorazową zniżkę za zakup biletu sieciowego dla użytkowników, którzy bilet ten kupować będą bez jednego dnia przerwy przez kolejnych pięć miesięcy. W szóstym miesiącu użytkownik otrzymałby bonifikatę za ciągły zakup biletów w wysokości 60 zł – projekt uchwały.

Kolejnym drukiem autorstwa radnych jest projekt uchwały w sprawie Ustalenia kierunków działania dla Prezydenta dotyczących wyznaczenia religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć. Jest to projekt uchwały Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Rada w trybie jednego czytania zagłosuje nad projektem uchwały w sprawie Ustalenia kierunków działań dla Prezydenta w sprawie przeprowadzania dzieci w godzinach porannych (projekt uchwały grupy radnych), oraz w sprawie akcji „Plastikowa butelka zwrotna” (projekt uchwały grupy radnych) oraz w spawie programu „Nie marnuję, jedzenie szanuję”, czyli zakupu lodówek w ramach food-sharingu (projekt uchwały  Klubu Radnych „Przyjazny Kraków”).

Tematem sesji będzie także projekt uchwały w sprawie wykonania w ramach jubileuszu 30. rocznicy wyborów czerwcowych funkcjonalnej repliki Okrągłego Stołu i umieszczenia go na terenie Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich jednostek. Projekt uchwały złożyli radni z klubu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

W programie sesji znalazły się także plany miejscowe. Radni w drugim czytaniu zdecydują o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Fredy Szkoła” oraz  „Rejon ulicy Koszykarskiej”. Odbędzie się także pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Armii Krajowej-Piastowska”. W trybie jednego czytania rada zdecyduje także w sprawie projektu uchwały kierunkowej autorstwa Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie”.

Radni złożyli także trzy rezolucje, które dyskutowane będą na środowej sesji. Dotyczą one: wprowadzenia 10-groszowej kaucji zwrotnej za plastikowe butelki (projekt uchwały grupy radnych), wyeliminowania mowy nienawiści z systemu oświaty i przywrócenia należytego nadzoru nad placówkami edukacyjnymi na terenie województwa małopolskiego (projekt uchwały grupy radnych) oraz w sprawie zapewnienia efektywnego wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych (projekt uchwały Klubu „Kraków dla Mieszkańców”)

Radni wybiorą wiceprzewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych. Na to stanowisko komisja rekomenduje radnego Tomasza Darosa oraz przyjmą plan pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2019. Jest to projekt uchwały Komisji Głównej RMK.

Porządek obrad 12. sesji RMK.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2019-03-22
Data aktualizacji: 2019-03-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat