Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nagroda Gdańska i otwarte głosowanie

Nagroda Gdańska za promowanie postaw obywatelskich oraz nowy regulamin budżetu obywatelskiego – te dwa tematy zdominowały posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego Rady Miasta Krakowa.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Niedługo po tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, grupa radnych złożyła projekt uchwały w sprawie powołania „Nagrody Gdańskiej”, której celem jest upamiętnienie jego osoby, ale także promocja postaw obywatelskich i przeciwstawianie się mowie nienawiści.

- Nagroda mogłaby wynosić np. 5 tysięcy złotych. Taka kwota umożliwiałaby już zrealizowanie jakiegoś projektu w przestrzeni miejskiej – mówiła jedna z autorek projektu uchwały Nina Gabryś.

Projekt uchwały ma charakter kierunkowy i zawiera ogólne sugestie dla Prezydenta. Radni wskazują, że nagroda jest dla organizacji pozarządowych działających w Krakowie. W trakcie dyskusji dyr. Mateusz Płoskonka zawnioskował, by rozszerzyć beneficjentów nagrody o społeczników i aktywistów którzy organizują nieformalne inicjatywy i prowadzą ważne działania z zakresu promocji postaw obywatelskich, a nie maja potrzeby zrzeszania się. Sugestia ta spotkała się z akceptacją radnych z Komisji Dialogu i zostanie wprowadzona do projektu uchwały autopoprawką.

Komisja wydała pozytywną opinię dla projektu uchwały.  Projekt uchwały

Każdy może głosować

Największą zmianą w nowym regulaminie Budżetu Obywatelskiego, wynikającą bezpośrednio z zapisów ustawy, jest braku kryterium wieku.

- Budżet Obywatelski zgodnie z ustawą jest szczególną formą konsultacji, a te z założenia są otwarte. Dlatego nie możemy mówić o kryterium wieku. Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy - wyjaśniał Mateusz Płoskonka Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Radni podkreślali, że jest to duża zmiana w podejściu do Budżetu Obywatelskiego. - Budżet Obywatelski może się przenieść na poziom szkół podstawowych. Przy animacji nauczycieli dzieci mogą składać wnioski i głosować, a to może wypaczyć idee budżetu obywatelskiego. Zadania BO mają być dostępne. Wymalowanie sali w szkole, czy inne remonty nie będą spełniać tego warunku. A co jeśli ktoś ze szkoły zgłosi mobilny punkt głosowania na jej terenie? To przecież może przesądzić o wynikach głosowania – przedstawiał swoje obawy radny Łukasz Sęk.

- Konsultacje są otwarte, każdy mieszkaniec może wyrazić swoją wolę. Brak jest przepisów, które formułują, gdzie jest granica świadomego wyrażania woli. W budżecie obywatelskim głosować będzie mógł każdy, kto legitymuje się dokumentem ze zdjęciem, w przypadku dzieci np. legitymacja szkolna będzie wystarczająca – mówił Mateusz Płoskonka.

 Zadania z budżetu dla wszystkich

- Apeluję, by na etapie weryfikacji projektów przyjrzeć się ich ogólnodostępności. Aby odrzucać projekty skierowane do wąskiej grupy osób. Warto również edukować szkoły, by składały wnioski dotyczące całej dzielnicy – wnioskował Łukasz Sęk. -  Warto także przemyśleć, czy system do głosowania nie wymaga modyfikacji. Czy punkty do głosowania nie powinny być w miejscach gdzie przebywają najmłodsi, by faktycznie umożliwić zagłosowanie wszystkim.

- Nie możemy punktów do głosowania zrobić we wszystkich szkołach, jest ich za dużo. Jestem po ustaleniach z zastępcą prezydenta Anną Korfel-Jasińską oraz Wydziałem Edukacji. Będziemy edukować najmłodszych uczestników Budżetu Obywatelskiego.

Konsultacje  w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego trwały od 4 lutego do 1 marca. Wpłynęło  90 postulatów. Zgłaszane były one na otwartych spotkaniach, dyżurach ekspertów oraz spotkaniach organizowanych przez dzielnice.

Radni wydali pozytywną opinię dla projektu uchwały w spawie nowego regulaminu BO.

Będzie  wiceprzewodnicząca komisji

Radna Alicja Szczepańska zyskała poparcie komisji w spawie objęcia funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat