Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Strefa Czystego Transportu i bonifikaty

9. i 10. sesje nadzwyczajne trwały w sumie prawie 6 godzin. Podczas ich trwania radni podjęli dwie uchwały, jeden projekt zdjęli z porządku obrad, jeden odrzucili, wysłuchali też informacji o uchyleniu uchwały.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Podczas 9. sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały z 19 grudnia 2018 r. dotyczącej ustanowienia strefy czystego transportu „Kazimierz”. Ze zmian wynika m.in., że do strefy dostawcy będą mogli wjeżdżać w godz. 6-12 oraz 16-20. Natomiast wszyscy będą mogli tam wjechać od godz. 9-17 powołując się na bycie klientem czy kontrahentem.

Kolejna z podjętych uchwał dotyczyła warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Był to projekt uchwały Przewodniczącego RMK.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia corocznych monitoringów w miejskich szpitalach specjalistycznych im. G. Narutowicza i im. S. Żeromskiego w Krakowie w celu sprawdzenia w jakim stopniu są stosowane standardy opieki okołoporodowej – został zdjęty z porządku obrad.

Podsumowanie obrad

Natomiast podczas 10. nadzwyczajnej sesji RMK radni odrzucili projekt uchwały w sprawie udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokość stawek procentowych tych bonifikat. Projekt uchwały zakładał 98% bonifikatę. Radni wysłuchali też informacji o uchyleniu uchwały z 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu.

Podsumowanie obrad

Kolejna zwykła sesja RMK odbędzie się w środę, 13 marca.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat