Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zobacz kolejny plan zagospodarowania przestrzennego

Można już zapoznać się z projektem części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki i Łokietka”. To kolejne wyłożenie dokumentu, nad którym prace trwają od końca 2016 r.

Fot. bip.krakow.pl

Plan obejmuje prawie 62 km kw. powierzchni. Dokument ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno – przestrzenną, uwzględniając relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony będzie dostępny do poniedziałku, 1 kwietnia (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy wydziału. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny tutaj.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 8.00 – 10.00,
  • czwartki: 13.00 – 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru odbędzie się we wtorek, 19 marca, w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania w sali portretowej o godz. 15.00.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku, 15 kwietnia - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-03-05
Data aktualizacji: 2019-03-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź