Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Sprawozdanie z oświaty

O oświacie krakowskiej w roku 2018/2019 radnym na posiedzeniu Komisji Edukacji opowiadała Ewa Całus, Dyrektor Wydziału Edukacji.

Radni otrzymali sprawozdanie na temat oświaty w naszym mieście. Zawiera ono informacje na temat wszystkich placówek edukacyjnych prowadzonych w naszym mieście, od przedszkoli po kształcenie specjalne i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Możemy tam znaleźć informacje o finansowaniu, zatrudnieniu, stopniu zaspokojenia potrzeb, czy dane statystyczne, ale także prognozy na zapotrzebowanie zawodowe. W ostatnich punktach sprawozdania Wydział Edukacji informuje także o doskonaleniu zawodowym nauczycieli, postępowaniu egzaminacyjnym, ale także kształceniu obcokrajowców. Ostatni punkt to reforma oświaty w Gminie Miejskiej Kraków  i informacje o działaniach podjętych od 2016 r. i planowanych w związku z wdrożeniem reformy edukacji w krakowskich szkołach.

Oświata w liczbach

Budżet na edukację w 2019 roku to 1,5 mld zł, z czego subwencja wynosi 900 mln zł. Miesięczna subwencja na ucznia szkoły podstawowej to 443 zł, realny koszt utrzymania ucznia wynosi 637 zł. Dla porównania miesięczna dotacja na ucznia gimnazjum z budżetu państwa wynosi 461 zł, a realny koszt to 766 zł.

Kraków prowadzi 426 szkół i placówek oświatowych. Do szkół uczęszcza 137 tys. 383 uczniów, z czego  69 proc. do samorządowych placówek, pozostali do szkół prowadzonych przez inne podmioty. W szkołach i placówkach samorządowych zatrudnionych jest ponad 13 tys. osób na 11 537,62 etatach.

Miasto prowadzi 132 przedszkola, średnie obłożenie w przedszkolach to 23 osoby w oddziale. Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie miejsc w przedszkolach wynosi w Krakowie 95 proc. Są jednak takie rejony miasta, gdzie potrzeby  są większe niż oferta, dlatego tam będzie ona rozwijana.

Radnego Wojciecha Krzysztonka interesował los budowy oddziału szkolno-przedszkolnego w Łęgu (Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w tej sprawie w zeszłym roku). Radny podkreślał, że tamte rejony Krakowa bardzo mocno się rozbudowują, zwiększa się liczba mieszkających tam ludzi. Budowa nowej szkoły jest koniecznością. W odpowiedzi przedstawiciele Wydziału Edukacji informowali, że proponowane działki, na których można wybudować szkołę nie należą do gminy. Teraz Wydział Skarbu musi zająć stanowisko w sprawie ewentualnego zakupu tych terenów.

Radna Agata Tatara, przewodnicząca Komisji Edukacji wspomniała o programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kontekście włączenia się w niego krakowskich szkół. W ramach programu wsparcie można uzyskać na remont kuchni i jadalni – 80 tys. zł (miasto musi zapewnić 20 proc wkładu własnego) oraz dofinansowanie do remontu jadalni - 25 tys. dotacji celowej przy 6 tys. 200 zł wkładu własnego.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2019-02-27
Data aktualizacji: 2019-02-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat