Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wizje lokalowe i rada BO

22 lutego, w piątek odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa.

Fot. Małgorzata Kubowicz

Podczas spotkania przewodniczący dzielnic wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Dominikiem Jaśkowcem, który jest również Przewodniczącym Konwentu oraz dyrektorami wydziałów UMK i Sekretarzem Miasta, dyskutowali m.in. o: udziale dzielnic w Budżecie Obywatelskim  Miasta Krakowa, udziale członków rad dzielnic w wizjach mieszkaniowych (przedłużenie umów najmu) oraz reprezentowaniu rad dzielnic w komórkach Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

Delegaci do rady BO

Radni zdecydowali o podziale środków finansowych na Budżet Obywatelski w dzielnicach według algorytmu statutowego. Z całej kwoty przeznaczonej na BO dzielnicowy 40 proc. zostanie podzielone po równo na wszystkie dzielnice, kolejne 40 proc. proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a pozostałe 20 proc. proporcjonalnie do powierzchni dzielnicy. Radni rozważali także propozycję Rady Budżetu Obywatelskiego, która miałaby promować aktywność dzielnic w Budżecie Obywatelskim. Radni zdecydowali, że takie rozwiązanie można wprowadzić od kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, by mieszkańcy i dzielnice mieli świadomość, że ich aktywność w tej edycji Budżetu Obywatelskiego może wpłynąć na wysokość środków finansowych w kolejnych edycjach BO.

Ponadto konwent postanowił oddelegować do Rady Budżetu Obywatelskiego 18 przedstawicieli rad dzielnic. W pierwszej połowie kadencji w Radzie BO zasiądzie 9 delegatów wskazanych przez dzielnice o numerach parzystych. W drugiej połowie kadencji nastąpi  wymiana i dzielnice z numerami nieparzystymi wskażą swoich 9 przedstawicieli do Rady Budżetu Obywatelskiego. W tej sprawie zostanie przygotowana uchwała Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa.

Wizje lokalowe

Kolejnym tematem był udział radnych w wizjach lokalowych dotyczących przedłużenia najmu lokali komunalnych. Zgodnie z uchwałą w tej sprawie do przedłużenia najmu niezbędna jest opinia rady dzielnicy. Opinia wydawana jest na podstawie uczestnictwa w wizji lokalowej.

Radni dzielnicowi tłumaczyli, że w niektórych dzielnicach takich wizji miesięcznie może być nawet 50. Na wizje radni chodzą parami, zdarza się, że nawet po kilka razy do jednego mieszkania z powodu nieobecności lokatorów. Praca jest czasochłonna i bezpłatna. Dlatego podczas konwentu zastanawiano się, jak rozwiązać sprawę ewentualnych delegacji dla radnych dzielnicowych z tytułu wizji lokalowych w sprawie przedłużenia najmu lokali komunalnych. Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Konwentu wraz z Antonim Fryczkiem, Sekretarzem Miasta Krakowa obiecali przeanalizować temat i przedstawić możliwe rozwiązania.

Trochę historii

Zalążkiem Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic były spotkania przewodniczących rad i zarządów dzielnic, które rozpoczęły się jeszcze w roku 1993. Z czasem spotkania te zaczęły przybierać bardziej oficjalny charakter. Ostatecznie w maju 1999 r. Zarząd Miasta Krakowa podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego – zwanego Konwentem Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic – w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa. Konwent zapewniał płaszczyznę komunikacji z Radą Miasta i Prezydentem. Został powołany w celu koordynacji działalności organów dzielnic miasta Krakowa, szybko jednak wypracował szersze ramy działania i stał się zarówno ciałem doradczym w sprawach istotnych dla mieszkańców miasta, miejscem wymiany doświadczeń, jak i forum informacyjnym w zakresie współdziałania jednostek organizacyjnych miasta i dzielnic. Szczególnie ważnym elementem spotkań Konwentu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z zapraszanymi przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz innych służb, co daje okazję do bezpośredniej i wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń. Posiedzenia Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic mają charakter tematyczny i są zwoływane w zależności od potrzeb i zgłaszanych wniosków. Konwent ma wyłącznie charakter opiniodawczy i doradczy.

Kolejny konwent odbędzie się w kwietniu.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2019-02-25
Data aktualizacji: 2019-05-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat