Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Powołania, odwołania, ważny zasiłek

7. sesja Rady Miasta Krakowa trwała 6 godzin. Radni podjęli 20 uchwał, a 4 procedowali podczas pierwszych czytań.

Fot. Magdalena Bartlewicz
Magdalena Bartlewicz

Największe emocje wywołał punkt dotyczący zmiany taryfy biletowej komunikacji miejskiej. Urzędnicy przekonywali, że celem zmiany taryfy jest zachęcenie mieszkańców do pozostawienia samochodu w domu i wyboru komunikacji miejskiej. Jednocześnie zaznaczali, że ostatnie podwyżki były w 2013 roku i wobec rosnących kosztów utrzymania bez podwyżek cen biletów nie będzie możliwe dalsze inwestowanie w komunikację miejską. Radni zgłosili szereg uwag do projektu uchwały. Szczególnie przeciwni byli likwidacji biletu okresowego na jedną linię, a także biletu jednorazowego 20-minutowego. Poprosili o dokładne wyliczenia dotyczące kosztów utrzymania komunikacji miejskiej w Krakowie. Ostateczny termin zgłaszania poprawek do projektu uchwały w tej sprawie ustalony został na 25 lutego br.

Radni uchwalili kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tym razem dotyczy on obszaru „Rejon ulic Podłużnej i Pylnej”.

Przyjęli dwa miejskie programy: opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019 oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

Podjęli też uchwałę w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego. Dodatek ten jest elementem polityki rodzinnej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną, głównie poprzez polepszenie ich opiekunom warunków socjalno-bytowych. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna wynosi 620,00 zł miesięcznie.

Radni zadecydowali też o nadaniu statutu Krakowskiemu Teatrowi Scena STU oraz powołali Krakowską Radę Programową ds. przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty.

Podjęli też siedem uchwał zmieniających skład komisji RMK oraz potwierdzających wybór wiceprzewodniczących. Wybrali wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, został nim radny Bolesław Kosior. Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury został Edward Porębski, a Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej – radny Józef Jałocha. Ze składu Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych odwołana została radna Anna Prokop-Staszecka, a z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa radny Lech Kucharski. Radny Dominik Homa nie jest już członkiem Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, a Łukasz Wantuch – Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Kolejna zwykła sesja RMK odbędzie się w środę, 27 lutego. Początek o godz. 10:00.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz MK
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat