Komunikat archiwalny

Spotkajmy się na podwórku

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie dla uczczenia 70-lecia Nowej Huty stworzył zadanie inwestycyjne polegające na rewitalizacji ośmiu podwórek nowohuckich. Projekt nosi nazwę: „Spotkajmy się na podwórku. Rewitalizacja wnętrza kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty”.

Spotkajmy się na podwórku
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Intencją projektu jest rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie „starej” Nowej Huty we współpracy z mieszkańcami w celu stworzenia przestrzeni integrujących lokalną społeczność. Mieszkańcy „starej” Nowej Huty znani są z poczucia silnej tożsamości i przywiązania do swojej dzielnicy. To szczególne poczucie ma swoją genezę w powstawaniu Nowej Huty oraz poczuciu odrębności od reszty Krakowa. Skłania to do dużej wrażliwości na dialog z mieszkańcami Nowej Huty i dbałość o to, aby nic co dotyczy ich najbliższej okolicy nie odbywało się bez ich udziału.

Rewitalizacji poddanych będzie osiem nowohuckich podwórek – po jednym podwórku z osiedli: Centrum A, Centrum B , Centrum D, Zgody, Górali, Zielonego, Ogrodowego oraz Na Skarpie.

Projekt zakłada kompleksową rewitalizację przestrzeni kwartałów zabudowy objętych opracowaniem, obejmującą działania w zakresie remontu i modernizacji infrastruktury przedmiotowych podwórek, wymiany małej architektury oraz odnowienia zieleni. Istotnym elementem projektu jest zaangażowanie mieszkańców na każdym etapie realizacji projektu poczynając od konsultacji społecznych i warsztatów, wspólne stworzenie katalogu małej architektury – szczególnie ujednolicenie wiat śmietnikowych, forma instalacji nawiązujących do kształtu trzepaków.

Zadanie planowane jest do realizacji w cyklu trzyletnim (lata realizacji: 2018-2020) i jest współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ubiegłym roku odbył się cykl konsultacji społecznych i warsztatów projektowych z mieszkańcami. W tym roku planowane jest opracowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” kompletnych dokumentacji projektowych dla wnętrz ośmiu kwartałów zabudowy. Na rok 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.

 

Pokaż metkę
Autor: TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA