Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Podział przy połączeniu

Połączenie Szkoły Podstawowej nr 153 z XVIII Liceum Ogólnokształcącym i utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie przy ul. Na Błonie 15 b było głównym tematem posiedzenia Komisji Edukacji.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Proponowana zmiana została przygotowana w związku z koniecznością podjęcia niezbędnych działań mających na celu poprawę ogólnych warunków nauczania uczniów. Postulat poprawienia komfortu nauczania poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego budynków szkolnych znajdujących się przy ul. Na Błonie, został sformułowany w uchwale nr 21 z 29 stycznia 2018 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie. Połączenie w Zespół Szkoły Podstawowej nr 153 z XVIII Liceum Ogólnokształcącym pozwoli – wg projektodawców - na sprawne zarządzanie jednostką, racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej i dydaktycznej, a także efektywniejsze pod względem ekonomicznym gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu.

Jak się okazało, podziały co do słuszności połączenia szkół, istnieją zarówno wśród rodziców, jak i radnych. Najgłośniej przeciw takiemu rozwiązaniu protestowała radna Teodozja Maliszewska, która stwierdziła, że „w dużych zgrupowaniach kurczęta są zadeptywane”. Zwolennikiem połączenia był natomiast radny Wojciech Krzysztonek. Podział ujawnił się w głosowaniu, druk ten (nr 92) nie uzyskał pozytywnej opinii.

Reszta druków została zaopiniowana pozytywnie. Do najważniejszych z nich należało: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 9 w Szkołę Podstawową nr 60 - druk nr 41;  zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 30; zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/1408/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - druk nr 32 oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie poprzez zmianę siedziby z os. Szkolnego 27 w Krakowie na os. Kalinowe 18 w Krakowie - druk nr 93.

Projekty uchwał

pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący:
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat