Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ochrona zdrowia i budżet

Komisja Zdrowia, Profilaktyki i Uzdrowiskowej spotkała się 8 stycznia, by zaopiniować budżet miasta Krakowa oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poza tym radni zapoznali się z projektami uchwał w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

Zarówno budżet Krakowa na 2019 rok, jak i zmiany w WPF zostały przez radnych komisji zaopiniowane pozytywnie.

Radnym przedstawione zostały projekty uchwał w sprawie programów ochrony zdrowia na lata 2019-2021.

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021 obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności: promocji zdrowia psychicznego  i zapobiegania zaburzeniom psychicznym; zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. Program dostępny jest tutaj.

Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” jest kontynuacją programu realizowanego w latach 2016-2018 oraz wcześniejszych edycji.

W jego ramach realizowane będą następujące programy: program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy; program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa; program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych, program profilaktyki próchnicy u dzieci, program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65. roku życia; program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego; program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków; program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli; program profilaktyki wad postawy; program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków; program profilaktyki i leczenia NTM (nietrzymania moczu) dla kobiet z problemami uroginekologicznymi, program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków oraz program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci.

Program dostępny jest tutaj.

Oba programy procedowane będą w trybie dwuczytaniowym, na kolejnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej radni zaopiniują projekty uchwał.

pokaż metkę
Autor: Łukasz Nowakowski
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący:
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat