Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Radni poprawiają budżet

2 stycznia minął termin składania poprawek do budżetu miasta Krakowa na rok 2019. Poniżej prezentujemy poprawki złożone przez kluby radnych. Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem, radni muszą go uchwalić do 11 stycznia. W piątek, 4 stycznia o godz. 15, w sali 303 przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa, podczas którego radni opiniować będą poprawki do budżetu.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Klub Prawo i Sprawiedliwość złożył poprawki do budżetu na kwotę 33 mln 300 tys. zł.

Najwięcej, bo 9 mln zł radni Prawa i Sprawiedliwości chcą przeznaczyć na wykonanie nakładek asfaltowych m.in. na ulicach: E. Rydza Śmigłego, Bulwarowej, Mierzwy, Sieroszewskiego, Wróżenickiej, Kosocickiej, Fatimskiej, Cienistej, Łyszkiewicza, Samorządowej, Janiszewskiego, W. Orkana, Kantorowickiej i Darwina. Jako źródło pozyskania środków klub wskazuje Administrację publiczną 750, 750956 zmniejszenie wydatków na: pozostała działalność wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Również 9 mln zł radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość chcą przeznaczyć na program budowy chodników na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w dzielnicach peryferyjnych. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Środki na ten cel radni chcą pozyskać z Transportu i Łączności 600, 60095, zmniejszenie wydatków na: pozostała działalność, wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.
Pięć mln zł radni z Klubu PiS chcą przekazać na termomodernizację budynków szkolnych i domów kultury (w tym: ZSP nr 9, SP nr 88, ZSOS nr 1, SP nr 101, SP nr 104, DK im. J. Korczaka). Środki na ten cel planują pozyskać ze zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wszystkie poprawki Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość:

poprawki do budżetu

Radni z klubu Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska złożyli poprawki do budżetu na kwotę ponad 103 mln zł.

17 mln 500 tys. zł chcą przeznaczyć na przebudowę ul. Królowej Jadwigi (źródło pozyskiwania środków: zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego, zwiększenie dochodów z podatków od czynności cywilno-prawnych oraz zmniejszenie wydatków na zakłady gospodarki komunalnej – wydatki statutowe), 6 mln zł na dzielnice Krakowa (źródło pozyskiwania środków: zmniejszenie wydatków różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej), 6 mln zł  na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Alei 29 Listopada, na odcinku od ulicy Żelaznej do Opolskiej (źródło pozyskiwania środków: zwiększenie wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejszenie wydatków na wydatki statutowe), 5 mln 350 tys. zł  na rozbudowę ulic Stelmachów i Piaskowej (źródło pozyskiwania środków: zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego),  4 mln zł –  na wykupy terenów prywatnych na zieleń (źródło pozyskiwania środków: zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych); 4 mln zł – na  modernizację alejek w Parku Kościuszki (źródło pozyskiwania środków: utrzymanie zieleni w miastach i gminach), 3 mln zł – na modernizację terenów sportowych KS Clepardia (źródło pozyskiwania środków: zwiększenie dochodów z mienia); 2 mln 500 tys. zł –  na przebudowę dróg wewnętrznych w obrębie ulic:  Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowickiej, wraz z ulicą Krzywy Zaułek (źródło pozyskiwania środków: zwiększenie wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego); 2 mln zł – na modernizację obiektów KS Zwierzyniecki (źródło pozyskiwania środków: zwiększenie dochodów z PIT); 2 mln zł – na utworzenie ogrodu nad Sudołem (źródło pozyskiwania środków: zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości); 2 mln zł – na urządzenie Parku Naczelna – Ogrodu nad Sudołem (źródło pozyskiwania środków: zwiększenie dochodów z PIT); 2 mln zł – na przebudowę obiektów Klubu Sportowego Korona (źródło pozyskiwania środków: zwiększenie dochodów z mienia).

Wszystkie poprawki radnych z klubu Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska:

poprawki do budżetu

Klub Radnych Przyjazny Kraków zgłosił poprawki do budżetu na kwotę 33 mln 730 tys. zł.

W poprawkach radni chcą zabezpieczyć pieniądze na zakup filtrów do oczyszczaczy powietrza oraz zwiększyć plany finansowe placówek na prąd do oczyszczaczy – na ten cel chcą przeznaczyć 1 mln 200 tys. zł. W poprawkach znalazły się także propozycje przekazania 200 tys. zł na szczepienia na raka szyjki macicy, 150 tys. zł na drony w walce ze smogiem, czy 200 tys. na koncepcję budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Zwierzyniec. Na budowę chodnika przy ul. Zakliki chcą przeznaczyć 800 tys. zł, a na przebudowę ul. Wrony 2 mln zł. Również 2 mln złotych radni z Klubu Przyjazny Kraków chcą przeznaczyć na Park Rzeczny Wilga. Półtora miliona złotych chcą przekazać na zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego, 1 mln 400 na projekt wykonawczy stadionu głównego Hutnika Kraków oraz 1 mln 800 na oświetlenie stadionu głównego Hutnika Kraków, natomiast na stworzenie i otwarcie Galerii Dudy Gracza w Nowohuckim Centrum Kultury  1 mln 200 tysięcy zł. Spore kwoty radni PK chcieliby przekazać na rozwój Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, m.in.: 1 mln 500 tys. zł na rozbudowę budynku F1 dla potrzeb Oddziału Neurologii, na zakup sprzętu medycznego i wyposażenie dla potrzeb szpitala 4 mln 500 tys. zł. W poprawkach Klubu Przyjazny Kraków przewidziano także 3 mln zł na zwiększenie środków na zadanie ZDMK/T1.213/17, program budowy chodników, wpisanie do realizacji w ramach zadania budowy chodników w ulicy Golikówka, Łutnia oraz Prażmowskiego.

Dla wszystkich poprawek radni Przyjaznego Krakowa wskazują jedno źródło pozyskania środków: dział 900, rozdział 90095 GS/S2.4/19 pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła).

Wszystkie poprawki do budżetu Klubu Radnych Przyjazny Kraków:

poprawki do budżetu

Klub Radnych „Kraków dla Mieszkańców” zgłosił poprawki do budżetu na kwotę 30 mln 500 tys. zł. Największa proponowana zmiana w budżecie dotyczy przesunięcia kwoty 20 mln zł z utrzymania i konserwacji zieleni i przekazania ich na pozyskiwanie nieruchomości do zasobu miasta przeznaczonych na ogólnodostępne tereny zielone. Półtora miliona złotych radni proponują przekazać na poprawę infrastruktury drogowej – rozpoczęcie budowy nowej drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi (wraz z rozbudową ulicy Gen. Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego. Jako źródło pozyskania środków radni wskazują Rozwój turystki.

Wszystkie poprawki Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców:

poprawki do budżetu

poprawka do budżetu

Do Kancelarii Rady Miasta Krakowa wpłynęły także poprawki indywidualne, które zgłosili radni:

Łukasz Gibała - poprawka do budżetu

Kazimierz Chrzanowski - poprawki do budżetu

 Łukasz Maślona - poprawki do budżetu

Łukasz Wantuch - poprawki do budżetu oraz poprawka do budżetu

 

Projekt Budżetu Miasta Krakowa na rok 2019

pokaż metkę
Autor: MB MK
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący:
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat